fbpx

тел. индивидуални разработки

тел. за бизнеса

Консултантска фирма за европейски проекти FlexyPro - изготвяне и управление на европроекти и проекти по национални програми

Ставри Ставрев
Ставри Ставрев
25 Януари 2024
С удоволствие бих използвал услугите отново. Коректни, изпълнено в срок задание.
Тюркян Махмуд
Тюркян Махмуд
19 Декември 2023
За първи път използвам услугите на Флекси Про и съм изумена от отзивчивостта, коректността и бързината на работа! Благодаря. Перфектни сте!
Korneliya Tomova
Korneliya Tomova
15 Декември 2023
За пръв път използвам услугите на Флекси Про и останах с чудесни впечатления от отзивчивостта, бързината и корекстността, с която работят. Благодаря. Препоръчвам на всеки, който има нужда от такъв тип услуги.

Вашият консултант за европейски проекти

Консултанти за европроекти за развитието на Вашия бизнес!

Нашите специалисти могат да помогнат за разработване на проект за европейско финансиране и да направят Вашата идея реалност.

Консултантска фирма по европроекти с над 500 успешни разработки!

Ние знаем как да Ви помогнем. От изготвянето на проекта и кандидатстване по европейските програми до управлението му!

Професионализъм от А до Я в разработването и управлението на проекти

Опитът ни свидетелства успех от подготовката на самия проект до финалното му изпълнение.

Изготвяне на европроекти и проекти по национални и международни програми

 • Писане на европейски проекти и проекти по национални и международни програми
 • Идентифициране на проектната идея
 • Търсене на възможности за финансиране на проекта
 • Съставяне на бюджет
 • Описание на техническата част на проектното предложение
 • Окомплектоване на необходимата документация
 • Входиране на проекта
 • Съдействие при поискване на допълнителна информация от Управляващия орган
 • Подписване на договора за безвъзмездна финансова помощ със съответната Финансираща институция

Всяка проектна идея се разработва внимателно съгласно изискванията на Управляващия орган, посочени в Насоките за кандидатстване по съответната процедура. Извършва се предварителна оценка и прогноза на фирмата като се пресмятат броя точки, които ще получи проектното предложение, съгласно обявените критерии за оценка. При слаби резултати и ако е възможно могат да се предприемат мерки за повишаване на прогнозните стойности. Поставянето на точни параметри още в самото начало е от съществено значение за успеха на проекта!

Управление на вече одобрени проекти по национални, европейски и международни програми

 • Професионални консултанти за европроекти от всяка ОП;
 • Организиране на тръжни процедури;
 • Извършване на  финансова отчетност;
 • Подготовка на искания за авансови и междинни плащания;
 • Своевременен мониторинг на проектните дейности;
 • Отчитане на проекта и получаване на финално плащане;

След одобрение на Вашия проект, екипът ни Ви съдейства при правилното осчетоводяване на разходите и изпълнение на заложените дейности. Организираме тръжните процедури и подготвяме документацията Ви за получаване на авансови, междинни и финални плащания. Поддържа се проектно досие, според изискванията на съответната финансираща програма.

Свържете се с консултантите по европейски проекти, ако имате въпроси или желаете помощ за Вашия проект!

Предимства в използването на европейско финансиране

Използвайки безвъзмездно европейско финансиране се постига осъществяването на заложените от компаниите краткосрочни, средносрочни и дългосрочни цели в хода на по-нататъшното бъдещо развитие, допринасяйки за:

 • Повишаване на производителността на труда, което води до повече приходи, както за компаниите, така и за служителите;
 • Повишаване на качеството на продуктите, което ги прави по-атрактивни за по-голям брой клиенти;
 • Подобряване на пазарните позиции на компаниите, както на вътрешния, така и на външния пазар;
 • Увеличаване на печалбата, както от нарасналата производителност на труда, така и поради намалената себестойност на предлаганата услуга;
 • Изпълнявайки проекта с помощта на европейските фондове, компаниите си гарантират независимост от кредитиране и са в състояние да сведат до минимум опасността от кредитен риск.

Опитът на консултантите по европроекти на FlexyPro

Екипът от консултанти по европейски проекти на „ФлексиПро“ е специализиран в подготовката и управлението на проекти финансирани по европейски, национални и други програми, които подпомагат частни, публични и неправителствени организации. Клиентите на „ФлексиПро“ получават комплексна услуга, включваща всички етапи за кандидатстване към конкретната Финансираща програма: от идентифицирането на проектната идея, през разработването на проектното предложение, входирането на готовия проект, съдействие в тръжните процедури, до финалното отчитане на проекта. Професионалните консултанти за европроекти на „ФлексиПро“ имат солиден опит в разработването и управлението на проекти по следните европейски и други програми:

 • ОП „Конкурентоспособност и иновации“;
 • ОП „Развитие на човешките ресурси“;
 • Програма за развитие на селските райони;
 • Horizon 2020;
 • Еразъм +;
 • Програма за подкрепа на НПО в България;
 • И други.

„ФлексиПро“ ще Ви окаже професионално съдействие и при кандидатстване за национално финансиране към следните институции:

 • Фонд „Условия на труд“;
 • Фонд „Социална закрила“;
 • Агенция за хора с увреждания;
 • И други.

Предимства от партньорството с консултанти по европрограми

 • Изготвянето на европроект е времеемко, а консултантите по европейски проекти спестяват време и нерви по време на процеса;
 • Консултантите са запознати с всичко, относно европрорамите и начинът на кандидатстване, и няма да допуснат грешки в разработването на европроект и последващото му управление;
 • Консултантите могат да ви дадат съвети и идеи, почерпени от богатият им опит с проекти по европрограми;
 • Консултантската фирма за европроекти има ежедневен досег с предприятия от всякакви индустрии и нашите консултанти могат да ви дадат незаменими съвети за потенциални промени и подобрения във Вашата фирма.
 • Опитните консултанти могат да участват в цялостното планиране, кандидатстване и реализиране на проектното предложение по европейска програма – от самото начало до крайната реализация.
иновации в предприятията

Защо да изберете консултанти по европроекти от FlexyPro

Професионалисти в екип
103
Уникални авторски разработки
5121
Успешно Разработени проекти
570
Изготвени бизнес планове
126
Създадени презентации
1169

Потърсете съдействие за разработка на проект,

FlexyPro ще Ви помогне!