Изготвяне и управление на проекти по национални и международни програми

Защо да изберете нас?

Експерти за всякакви проекти и идеи!

Нашите специалисти могат да помогнат в реализирането на Вашата идея.

Над 500 успешно разработени проекта!

Нашият екип знае как да подготви качествен и успешен проект.

Пълен професионализъм от А до Я

Опитът ни свидетелства успех от подготовката на самия проект до финалното му изпълнение

Подготовка на проекти по национални, европейски и международни програми

 • Подготовка на проекти по национални, европейски и международни програми
 • Идентифициране на проектната идея
 • Търсене на възможности за финансиране
 • Съставяне на бюджет
 • Описание на техническата част на проектното предложение
 • Окомплектоване на необходимата документация
 • Входиране на проекта
 • Съдействие при поискване на допълнителна информация от Управляващия орган
 • Подписване на договора за безвъзмездна финансова помощ със съответната Финансираща институция

 

Всяка проектна идея се разработва внимателно съгласно изискванията на Управляващия орган, посочени в Насоките за кандидатстване по съответната процедура. Извършва се предварителна оценка и прогноза на фирмата като се пресмятат броя точки, които ще получи проектното предложение, съгласно обявените критерии за оценка. При слаби резултати и ако е възможно могат да се предприемат мерки за повишаване на прогнозните стойности. Поставянето на точни параметри още в самото начало е от съществено значение за успеха на проекта!

Управление на вече одобрени проекти по национални, европейски и международни програми

 • Организиране на тръжни процедури;
 • Извършване на счетоводната и финансова отчетност;
 • Подготовка на искания за авансови и междинни плащания;
 • Своевременен мониторинг на проектните дейности;
 • Отчитане на проекта и получаване на финално плащане;

 

След одобрение на Вашият проект, екипът ни Ви съдейства при правилното осчетоводяване на разходите и изпълнение на заложените дейности. Организираме тръжните процедури и подготвяме документацията Ви за получаване на авансови, междинни и финални плащания. Поддържа се проектно досие, според изискванията на съответната финансираща програма.

Ако имате въпроси или се нуждаете от помощ с Вашия проект, не се колебайте да се свържете с нас!

Нашият опит

Екипът на „ФлексиПро“ е специализиран в подготовката и управлението на проекти финансирани по европейски, национални и други програми, които подпомагат частни, публични и неправителствени организации. Клиентите на „ФлексиПро“ получават комплексна услуга, включваща всички етапи за кандидатстване към конкретната Финансираща програма: от идентифицирането на проектната идея, през разработването на проектното предложение, входирането на готовия проект, съдействие в тръжните процедури, до финалното отчитане на проекта. Експертите на „ФлексиПро“ имат солиден опит в разработването и управлението на проекти по следните европейски и други програми:
 • ОП „Иновации и конскурентоспособност“;
 • ОП „Развитие на човешките ресурси“;
 • Програма за развитие на селските райони;
 • Horizon 2020;
 • Еразъм +;
 • Програма за подкрепа на НПО в България;
 • И други.
  „ФлексиПро“ ще Ви окаже професионално съдействие и при кандидатстване за национално финансиране към следните институции:
 • Фонд „Условия на труд“;
 • Фонд „Социална закрила“;
 • Агенция за хора с увреждания;
 • И други.
103
Професионалисти в екипа
570
Успешно разработени проекта

Имате нужда от съдействие с Вашия проект?

FlexyPro ще Ви помогне!