fbpx

тел. индивидуални разработки

тел. за бизнеса

Регистрация на фирми - бързо и удобно

Ставри Ставрев
Ставри Ставрев
25 Януари 2024
С удоволствие бих използвал услугите отново. Коректни, изпълнено в срок задание.
Тюркян Махмуд
Тюркян Махмуд
19 Декември 2023
За първи път използвам услугите на Флекси Про и съм изумена от отзивчивостта, коректността и бързината на работа! Благодаря. Перфектни сте!
Korneliya Tomova
Korneliya Tomova
15 Декември 2023
За пръв път използвам услугите на Флекси Про и останах с чудесни впечатления от отзивчивостта, бързината и корекстността, с която работят. Благодаря. Препоръчвам на всеки, който има нужда от такъв тип услуги.

Защо да изберете нас?

Екипът на “ФлексиПро” ще Ви съдейства с учредяването на Вашата нова фирма. Напълно безопасно и сигурно ние ще поемем цялата задача от изготвянето на документите, до регистрирането на фирмата Ви. 

Регистрация на ЕООД

Търговска дейност може да развива всяко физическо или юридическо лице, което е учредило ЕООД. Всичко необходимо за регистрация на ЕООД е:
- Капитал от минимум 2лв. внесен по набирателна сметка.
- Избор на съдружник - едно физическо или юридическо лице
- Име на ЕООД - на български или на английски език.

Регистрация на ООД

Успешно регистрирано ООД трябва да избере име на юридическото лице и своите съдружници (минимум двама), с които да извършват дейността си, както и управител на дружеството. Нужно е да бъде внесен капитал, като не е необходимо той да бъде равен за всички съдружници.

Регистрация на ЕТ

Регистрирането като Едноличен Търговец има своите предимства:
- По-ниски държавни такси;
- Не е необходим капитал;
- По-евтини счетоводни услуги.
За да бъде вписано едно лице като едноличен търговец, то задължително трябва да има навършени 18 години и да е дееспособно физическо (не юридическо) лице..

Регистрация на организация, сдружение, НПО (ЮЛНЦ)

Считано от 01.01.2018 г. всеки може да регистрира неправителствена организация (НПО) в Регистъра на ЮЛНЦ (юридически лица с нестопанска цел), като за целта трябва:
- да изберете наименование на организацията;
- да изберете учредители (минимум трима души);
- да направите учредително събрание и да приемете Устав;
- да заверите всички нужни подписи при нотариус;
- да подадете всички необходими документи в Регистъра на ЮЛНЦ, както и да платите държавна такса.

Закриване на фирма

Закриването или ликвидацията на фирма е процес, който може да отнеме между 6 месеца и 1 година. Ето някои от стъпките, през които трябва да премине всеки, който желае да закрие фирма ООД, ЕООД или ЕТ:
- уведомяване на всички кредитори за оттеглянето Ви
- вписване на обстоятелства по прекратяване
- изчистване на задължения към кредитори и служители, както и прекратяване на всички договори
- заличаване на дружеството от търговския регистър чрез подаване на заявление

Не знаете коя е подходящата за Вас фирма? Обърнете се към FlexyPro за консултация!

Какво ни е нужно от Вас, за успешна регистрация на нова фирма?

Вашата заявка

Изберете вида фирма и услуга, която желаете, бързо и лесно чрез нашата контактна форма;

Подписване на документите​

Ние ще поемем ангажимента по изготвянето на всички необходими документи, а Вие трябва да откриете Вашата набирателна сметка и да преминете през нотариус; ​

Получаване на фирмата ​

Ние ще подадем документацията до Агенция по вписванията, а Вие ще получите Вашата нова фирма в рамките на 3 работни дни.​

Процедурата по регистриране на Вашата фирма Ви се струва дълга и сложна?

Ние от FlexyPro ще улесним максимално всички стъпки!


Често задавани въпроси свързани с регистрирането на фирма:

За успешното преминаване през процеса за регистриране на фирма е нужен правилния подбор на документи. 

Ето какво ще Ви е необходимо:

 1. Учредителен акт (за ЕООД) или дружествен договор (за ООД).
 2. Бележка за внесен капитал (издава се от всяка банка). 
 3. Съгласие за приемане на управление и образец от подписа (спесимен). Трябва да бъде нотариално заверен и подписан от управителя на фирмата.
 4. Учредителен протокол. Трябва да съдържа взетите решения от учредителното събрание. Документът съдържа решение за регистрация на фирмата, взето от съдружниците или от едноличния собственик.
 5. Съгласие и образец от подпис на управителя с нотариална заверка.
 6. Декларация по чл.13 ал. 4, Закон за Търговския регистър (ЗТР). Подписва се от заявителя и декларира истинността на заявените обстоятелства.
 7. Декларация от управителя, в която декларира, че отговаря на всички изисквания да заема тази длъжност. Декларацията е по чл. 141, ал. 8, ТЗ.
 8. Платежно нареждане за заплатена държавна такса. 

За да участва законно в търговския оборот, всеки предприемач е длъжен да направи регистрация на фирмата си по закон. Фирмата е това, върху което се гради успешния бизнес. Ние от “ФлексиПро” ще Ви съдействаме, за да направите правилния избор на Вашата нова фирма.

За успешна регистрация на Вашата фирма ще отнеме между 1 и 3 работни дни, след подаване на документите в Търговския регистър.

 • Нашият хонорар за услугата започва от 110лв., като към тях не се включват отделните задължителни такси.
 • Внасяне на капитал от минимум 2лв.
 • Банкова такса – зависи от ценовата политика на самата банка. Стандартна цена – 10лв.
 • Образец от подписа на управителя (спесимен) – 6лв.
 • Такса към Агенция по вписванията при подадени документи онлайн – 57лв.
 


Контактна форма

Работно време:

Понеделник – Петък: 09:00 – 17:30ч.

Събота и неделя: почивни дни

Свързани услуги

Изготвяне на бизнес планове

Професионална разработка на бизнес план за различни индустрии.

Изготвяне на маркетингови планове

Специализирано разработване на маркетингов план.

GDPR

Имплементиране на GDPR в предприятията.

ISO сертификация

Сертифициране на предприятия по ISO стандарти.