Skip to content

Разработване на системи за управление на бизнеса – ISO стандарт

Разработване, внедряване и подготовка за сертификация на системи за управление

ISO 9001:2015

Системи за управление на качеството

ISO 14001:2015

Системи за управление по околна среда

ISO 45001:2018

Системи за управление на здравето и безопасността при работа

ISO 50001:2018

Системи за управление на енергията

ISO 27001:2013

Системи за управление на сигурността на информацията

Процеса по изготвяне на системи по ISO стандарт

  • Първоначална диагностика – GAP анализ на състоянието на фирмата по отношение на съответствието с общите изисквания на избрания стандарт за внедряване – ISO стандарт;
  • Планиране на необходимите действия и срокове за разработване, внедряване и подготовка за сертификация на системата за управление (СУ);
  • Разработване на системата за управление в съответствие с изискванията на стандарта, приложимото законодателство и работните практики в компанията;.
  • Предоставяне на консултации в процеса на внедряване, свързани с въвеждане на изискванията на избрания стандарт за внедряване;
  • Провеждане на вътрешен одит за оценка на внедряването на системата за управление в съответствие със избрания стандарт, работните практики и приложимото законодателство.
  • Консултации, подготовка и провеждане на преглед от ръководството (изготвяне на план, подготовка на необходимите анализи – на база на информация, получена от Ваши специалисти, подготовка на всички необходими входящи данни, подготовка на протокола на прегледа).
  • Консултации по време провеждане на сертификационния одит от сертификационната организация.

Нашият опит

Консултантите ни по разработване на Системи за управление по ISO стандарти са високо квалифицирани одитори и с богат опит в различни области. Можем да предоставим пълно обучение и консултантски услуги, за да помогнем на компаниите да получат сертификат по избрания от тях международен стандарт. Гарантираме интегриран подход, когато е избран повече от един стандарт, интегрираните системи за управление са ключови за успеха на много организации днес. Предлагаме „цялостно“ развитие на системата или „работен дял“ с нашите клиенти срещу ясно определен проект на плана. Този подход гарантира, че изпълняваме проектите си навреме и в рамките на бюджета.

Като част от нашето „непрекъснато усъвършенстване“, предлагаме на клиентите годишни договори за поддръжка, за да им помогнем да поддържат / развиват тяхната система за управление.

Предстои Ви сертификация, надзорна визита или ресертификация?

Не се колебайте да ни потърсите!