fbpx
Skip to content

Разработване на проекти за финансиране по Еразъм+

Програми за финансиране по Еразъм+

„Еразъм+“ е програмата на ЕС за подкрепа на образованието, обучението, младежта и спорта в Европа. Бюджетът ѝ за периода 2021-2027г. е около 26 млрд.лв.

Основен акцент е поставен върху:

  • социално пробщаване;
  • екологичен и цифров преход;
  • насърчаването на участието на младите хора в демократичния живот.

Програмата оказва подкрепа върху приоритети и дейности, посочени в
европейското пространство за образование, плана за действие в областта на цифровото образование и Новата европейска програма за умения. Основната цел е да се:

  • подкрепя Eвропейският стълб на социалните права;
  • изпълнява стратегията на ЕС за младежта за периода 2019—2027 г.;
  • развива европейското измерение в спорта.

Еразъм+ проекти: актуални програми и процедури

Ставри Ставрев
Ставри Ставрев
25 Януари 2024
С удоволствие бих използвал услугите отново. Коректни, изпълнено в срок задание.
Тюркян Махмуд
Тюркян Махмуд
19 Декември 2023
За първи път използвам услугите на Флекси Про и съм изумена от отзивчивостта, коректността и бързината на работа! Благодаря. Перфектни сте!
Korneliya Tomova
Korneliya Tomova
15 Декември 2023
За пръв път използвам услугите на Флекси Про и останах с чудесни впечатления от отзивчивостта, бързината и корекстността, с която работят. Благодаря. Препоръчвам на всеки, който има нужда от такъв тип услуги.

Имате нужда от нашата помощ? Свържете се с нас още днес!