fbpx
Skip to content

Активни и предстоящи европрограми за 2024г.

Нови европейски програми

Разберете повече за активните и предстоящите европрограми за безвъзмездно финансиране, по които могат да кандидатстват различни бенефициенти. Информацията е актуална за текущата година.
Нашите консултанти по европроекти са на Ваше разположение за безплатна консултация, помощ с изработването на проектно предложение, както и последващото управление на вече спечелен проект.
Актуалните европейски програми и предстоящи процедури за безвъзмездно финансиране са инициативи, предоставящи финансова подкрепа на проекти и инициативи в различни области на дейност в рамките на Европейския съюз. Тези програми имат за цел да насърчат развитието, иновациите, конкурентоспособността, социалната сближеност и устойчивото развитие на държавите-членки на ЕС и техните региони.
Програмите се финансират от бюджета на Европейския съюз и предоставят средствата безвъзмездно или под формата на заеми с ниски лихви. Те могат да включват различни видове дейности и проекти, като научни изследвания и иновации, образование и обучение, инфраструктура, предприемачество и много други.
Някои от най-известните европрограми за безвъзмездно финансиране включват Хоризонт 2020 (вече наследен от Хоризонт Европа), Структурните и инвестиционните фондове (СИФ), програмите за образование и обучение като Еразъм+, и програми за селското стопанство като Общата селскостопанска политика (ОСП). Тези програми играят ключова роля за стимулиране на икономическия и социалния напредък в ЕС.
Ставри Ставрев
Ставри Ставрев
25 Януари 2024
С удоволствие бих използвал услугите отново. Коректни, изпълнено в срок задание.
Тюркян Махмуд
Тюркян Махмуд
19 Декември 2023
За първи път използвам услугите на Флекси Про и съм изумена от отзивчивостта, коректността и бързината на работа! Благодаря. Перфектни сте!
Korneliya Tomova
Korneliya Tomova
15 Декември 2023
За пръв път използвам услугите на Флекси Про и останах с чудесни впечатления от отзивчивостта, бързината и корекстността, с която работят. Благодаря. Препоръчвам на всеки, който има нужда от такъв тип услуги.

Имате нужда от нашата помощ? Свържете се с нас още днес!