Разработване на проекти по ОП "Развитие на човешките ресурси"

Защо да изберете нас?

Експерти за всякакви проекти и идеи!

Нашите специалисти могат да помогнат в реализирането на Вашата идея.

Над 500 успешно разработени проекта!

Нашият екип знае как да подготви качествен и успешен проект.

Пълен професионализъм от А до Я

Опитът ни свидетелства успех от подготовката на самия проект до финалното му изпълнение

Имате нужда от съдействие с Вашия проект?

FlexyPro ще Ви помогне!

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" - приоритети и цели

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” допринася в областта на трудовата заетост и борбата с бедността и социалното изключване. Всеки бизнес може да кандидатства с проекти по различни процедури с цел разкриването на нови работни места, обучаване на текущ и/или бъдещ персонал, закупуване на оборудване, служещо за обезпечаване работата на служителите. По-долу можете да видите най-полезните за бизнеса процедури за кандидатстване с проекти, по които нашият екип може да Ви окаже помощ.

Нашият опит

Екипът на „ФлексиПро“ е специализиран в подготовката и управлението на проекти финансирани по европейски, национални и други програми, които подпомагат частни, публични и неправителствени организации. Клиентите на „ФлексиПро“ получават комплексна услуга, включваща всички етапи за кандидатстване към конкретната Финансираща програма: от идентифицирането на проектната идея, през разработването на проектното предложение, входирането на готовия проект, съдействие в тръжните процедури, до финалното отчитане на проекта. Експертите на „ФлексиПро“ имат солиден опит в разработването и управлението на проекти по следните европейски и други програми:
 • ОП „Иновации и конскурентоспособност“;
 • ОП „Развитие на човешките ресурси“;
 • Програма за развитие на селските райони;
 • Horizon 2020;
 • Еразъм +;
 • Програма за подкрепа на НПО в България;
 • И други.
  „ФлексиПро“ ще Ви окаже професионално съдействие и при кандидатстване за национално финансиране към следните институции:
 • Фонд „Условия на труд“;
 • Фонд „Социална закрила“;
 • Агенция за хора с увреждания;
 • И други.

Имате нужда от съдействие с Вашия проект?

FlexyPro ще Ви помогне!