fbpx
Skip to content

Как да създадем бизнес план за заведение

Ако мечтата Ви е да отворите свое собствено заведение и вече сте направили първите стъпки към Вашия нов бизнес, то със сигурност Ви очакват много нови преживявания, препятствия и успехи. За да бъде успешно Вашето начинание е необходимо да се запознаете добре с индустрията, да подберете правилно Вашата таргет аудитория, да се позиционирате на правилната локация и да помислите за още редица допълнителни фактори.

Но дори и след като се събрали необходимата информация, без конкретен план за действие и обобщение е трудно да гарантирате успех. Шансът от провал за вашето заведение се увеличава драстично ако нямате точните проучвания и прецизно планиране.

Ето защо е важно да създадете Вашия бизнес план за заведение от самото начало. Независимо дали се нуждаете от бизнес план за ресторант или пък бизнес план за кафе, фактът е, че този документ носи редица плюсове и отваря врати към нови възможности за Вашето заведение.

В тази статия ще разгледаме какво трябва да съдържа бизнес план за заведение като разделим заведенията на няколко вида. Ще Ви покажем как да направите Вашия бизнес план и да сте уверени в успеха на Вашия бизнес. А ако имате нужда от професионално изготвяне на бизнес план, не се колебайте да ни потърсите.

Защо е необходим бизнес план на заведение

Повечето собственици се затрудняват със създаването на бизнес план за заведение, тъй като процесът е труден и може да отнеме много време. Въпреки това, липсата на бизнес план е като разходка без цел. Малко вероятно е да успеете да осигурите финансиране от инвеститори или заем от кредитори за Вашето заведение без бизнес план.

Това драстично намалява шансовете Ви за успех и преднина пред Вашите конкуренти. Бизнес планът очертава как планирате да реализирате печалби от Вашия бизнес. Планът също така посочва къде Вашето заведение се вписва в пазара и как планирате да се откроите от останалите. Всичко това означава, че трябва да разработите бизнес план за заведението си преди да отворите фирма.

Имате нужда от съдействие при изготвяне на бизнес план? FlexyPro ще Ви помогне!

Какво трябва да съдържа бизнес план на заведение

Съществуват различни видове заведения. Въпреки, че бизнес планът покрива сходни елементи за различните видове дейности, всяка ниша има конкретен тип информация, която би било редно да бъде включена в бизнес плана.

Ще разделим съдържанието на бизнес план под няколко основни категории и ще Ви предложим няколко варианта за създаване на бизнес план:

 • Бизнес план за ресторант
 • Бизнес план за сладкарница
 • Бизнес план за кафене
 • Бизнес план за заведение за бързо хранене

Как се прави бизнес план за ресторант

Всеки ресторант е уникален и бизнес планът за такъв тип заведение също е различен за всеки бизнес. Въпреки уникалността на бизнеса, бизнес планът обхваща общи фактори като стила на ресторанта, целевия пазар, локацията на заведението и други.
При създаването на бизнес план е важно да се има предвид на кого ще бъде представен той. След като направите основен бизнес план е възможно да нанасяте леки корекции, в зависимост от целта, с която ще го използвате.

Основните компоненти за създаване на бизнес план за ресторант са:

 • Резюме – Тази секция служи не само като въведение към Вашия бизнес, но и като обобщение на цялостната концепция за Вашия ресторант. Чрез резюмето Вие привличате читателя да научи повече в останалата част на бизнес плана. Някои елементи, които можете да добавите в резюмето са Вашата мисия, концепция, екзекуция, поглед към потенциалните разходи, какво и очакваната възвръщаемост на инвестициите.
 • Описание на компанията – Тук е моментът да представите компанията цялостно. Започнете с името на Вашия ресторант, местоположението му, контакти и друга полезна информация. Представете собственика като добавите данните и опита му. Тук влиза и правния статус на ресторанта.
 • Пазарен анализ – Пазарният анализ можете да разделите на три части – анализ на индустрията, анализ на конкуренцията и анализ на пазара. Опишете неща като демографски характеристики, кои са ресторантите близо до Вас, които ще са основната Ви конкуренция и други. Представете плановете си за промотиране и рекламиране на ресторанта.
 • Меню – Най-важният фактор за привличане на клиенти, а по този начин и инвеститори, е интересно и богато меню. Добавете снимки, описания и цени, които да отразяват анализа на разходите, който сте направили предварително.
 • Служители – Тук можете да презентирате собствениците на ресторанта с информация за тях. Добавете информация за екипа за управление.
 • Дизайн на ресторанта – В тази част можете истински да разгърнете своите мисли и идеи пред инвеститори и кредитори. Ако не разполагате с професионални макети на ресторанта, създайте табло и споделете визията си. Използвайте снимки на подобни дизайни.
 • Местоположение – Избраната от Вас локация трябва да е в съответствие с Вашия целеви пазар. Дори да не сте направили своя избор все още, добавете няколко местоположения, които мислите, че са подходящи.
 • Преглед на пазара – Тази част е тясно свързана с частта от анализ на пазара в бизнес плана. Разгледайте подробности както за микро, така и за макро условията в района, в който ще функционира Вашият ресторант. Помислете за икономическите условия, които ще влияят на Вашето развитие.
 • Маркетинг – Ресторантът като бизнес не е иновация сам по себе си. Инвеститори и кредитори вероятно ще искат да се запознаят с това как планирате да привличате клиенти към бизнеса си и да се радвате на печалби. Опишете как мислите да реализирате продажби и печалби. Наличието на подробен маркетингов план, към който може да се направи препратка, означава, че всички са на една и съща страница и знаят какви са крайните цели и ежедневните практики. Това означава, че можете да съсредоточите ресурсите си и че всеки работи за обща цел. Изберете специлист за изготвяне на маркетинг план за вашето заведение или ресторант.
 • Партньори – Избройте всички външни компании или технологии, които планирате да наемете или купите, за да стартирате ресторанта си. Тук можете да включите всичко – от счетоводители и дизайнери до доставчици.
 • Финансов анализ – Това е най-важната част от бизнес плана за ресторанти. Най-добре е да наемете външна помощ за тази секция от плана.

Как се изготвя бизнес план за сладкарница

Също като отварянето на ресторант, отварянето на сладкарница изисква създаването на бизнес план, особено ако планирате да се възползвате от финансиране или заем. Този документ ще установи Вашия авторитет и ще покаже Вашата готовност за стартиране на успешна сладкарница.
Когато представяте бизнес плана на Вашата сладкарница или пекарна пред потенциални инвеститори, включете следната информация:

 • Резюме – Също като при бизнес план за ресторанти, резюмето на Вашата сладкарница ще е първото нещо, което инвеститорите и кредиторите ще прочетат за Вашия бизнес. Резюмето ще определи дали те ще имат интерес да научат повече за Вашата сладкарница. Придържайте се към дължина от една до четири страници за резюме. Опишете къде ще се намира сладкарницата, колко пространство е необходимо за работа, очаквани разходи и други важни детайли.
 • Преглед и описание на компанията – Защо искате да отворите сладкарница? Какъв ще е Вашият финансов източник? Какви са Вашите идеи, Вашата ниша? Ще има ли конкретна тема, около която да се развива сладкарницата? Каква е правната структура на бизнеса? В тази част е добре да предложите информация относно всички тези въпроси.
 • Пазарен анализ – В частта пазарен анализ от Вашия бизнес план са необходими повече детайли или повече проучвания. Тук е необходимо да опишете как Вашият бизнес се вписва в пазара с останалите сладкарници. Включете демографски данни, възрастови групи, доходи и тенденции на пазара.
 • Бизнес предложения – Тук е моментът да разгърнете какви ще са предложенията във Вашата сладкарница. Какви изделия ще предлагате и как ще помогнат те на Вашите потребители?
 • Маркетинг и стратегии за връзки с обществеността – Тази част цели да посочи как планирате да навлезете на пазара и да спечелите интереса на Вашата таргет аудитория. Посочете стъпките, които е необходимо да предприемете, за да достигнете до Вашата цел. Разработете рекламна стратегия, проучете опциите за разширяване и други.
 • Финансови прогнози – Дори да нямате сигурност все още относно финансовите прогнози, очертайте разходите си и направете проучване, за да обясните потенциалния успех на сладкарницата.

Изготвяне на бизнес план за кафене

Подобно на изготвянето на бизнес план за ресторант и сладкарница, създаването на бизнес план за кафене следва няколко стъпки. Можете да следвате структурата от предишните два примера, като персонализирате плана с релевантна и ясна информация относно развитието на Вашето кафе.
Бизнес планът на кафене цели да обясни идеята Ви и какви действия мислите да предприемете, за да успее тя. Той трябва да опише колко ще струва създаването на кафенето, как ще бъде финансирано то, колко мислите, че ще спечелите от бизнеса и друга важна информация. Той описва Вашите конкуренти, целевия Ви пазар, ценовата структура и други данни.

Ето и примерна подредба, която можете да използвате:

 • Резюме
 • Описание на бизнеса
 • Развитие
 • Собственост и управление
 • Структура
 • Цел
 • Продукти и услуги
 • Визия
 • Потенциал за продажби
 • Маркетинг и реклама
 • Местоположение
 • Пазарно проучване
 • Конкуренция
 • Оборудване
 • Финансов преглед
 • Прогнози за печалба

Можете да създадете бизнес плана комбинирайки елементи от двете предложени структури от предните два примера. Уверете се, че не пропускате важни части, и че сте изчерпателни и детайлни в описанията си.

Създаване на бизнес план за заведение за бързо хранене

Друг вид печелившо заведение, за което е вероятно да Ви е необходим бизнес план е заведението за бързо хранене. Създаването на бизнес план е сходен процес и изисква внимателен преглед над елементи като конкуренция, потенциално развитие, мисия, финансови очертания и други.

Тук можете да се възползвате от следната структура:

 • Резюме
 • Описание на компанията
 • Продукти и услуги
 • Анализ на пазара
 • Стратегия и изпълнение
 • Управление
 • Финансов план

В зависимост от това пред кого ще представяте плана, можете да промените структурата или да наблегнете на отделни елементи повече отколкото на други.

Доверете се на експерт по изготвяне на бизнес планове

Независимо от това какъв тип заведение планирате да създадете, едно е факт – бизнес планът може да Ви послужи за множество цели. Създаването на бизнес план отнема време, ресурси и енергия. Именно поради тези причини, повечето собственици на бизнеси предпочитат да се доверят на опитни професионалисти, които могат да изготвят бизнес план на заведение по най-удачния и прецизен начин. Обърнете се към нашите бизнес консултанти като квалифицирани експерти в изготвянето на бизнес планове за всякакъв вид бизнес.

Изберете FlexyPro за изготвяне на бизнес план!

Имате запитване?

Изпрати ни съобщение или заповядай в нашия офис

Работно време:

Понеделник – Петък: 09:00 – 17:30ч.

Събота и неделя: почивни дни