fbpx
Skip to content

В кои случаи е задължителна регистрация по ЗДДС

Вероятно повечето от вас са чували за ДДС от потребителска гледна точка. Но като собственици на бизнес, които тепърва ще извършат регистрация на фирма, ДДС придобива съвсем друго измерение и значение.

За да ви помогнем да разберете изцяло значението на ДДС за вас като физическо лице или дружество, ние решихме да споделим с вас всичко, което е необходимо да знаете за ЗДДС или закон за данък върху добавена стойност. Ще разгледаме в детайл какво означава ДДС, кога регистрацията е задължителна, какви са ползите и други интересни теми. 

Какво е ДДС?

Преди да вникнем в повече детайл в света на ДДС е необходимо първо да отговорим на един важен и основен въпрос – какво е ДДС. Накратко, ДДС е данък добавена стойност, чрез който се формират над 50% от приходите в държавния бюджет. С ДДС се облага потреблението на стоки и услуги, като то се покрива от потребителите на тези стоки и услуги.

ДДС се въвежда за пръв път в България през 1994 година, когато размерът на данъка е 18% върху стойността на стоките и услугите. Днес, данъкът добавена стойност у нас е 20%. Продавачът е отговорен за внасянето, докато купувачът е отговорен за заплащането на данък върху направените от него покупки. 

Но какво означава ДДС за бизнеси и физически лица и кога е задължителна регистрацията по ДДС?

Имате нужда от съдействие с регистрацията по ЗДДС? FlexyPro ще Ви помогне!

Задължителна регистрация по ДДС

Въпреки, че регистрацията по ДДС може да бъде по избор или доброволна, тя също така се превръща в задължителна, в резултат на няколко обстоятелства:

 • Фирмата има облагаем оборот над 50,000 лв през последните 12 последователни месеца
 • Фирмата има обща стойност на вътреобщностно придобиване над 20,000 лв за календарната година
 • Фирмата получава услуги от доставчици в ЕС или извън ЕС
 • Фирмата доставя услуги в ЕС
 

Нека разгледаме малко по-подробно всяко едно от тези обстоятелства.

Задължителна регистрация по ДДС при облагаем оборот над 50,000 лв

Общото основание за задължителна регистрация на фирма по ДДС е ако тя достигне оборот от 50,000 лв или над тази сума в период от 12 последователни месеца преди текущия. В този случай, лицето или дружеството е задължено да подаде заявление за регистрация по ЗДДС в срок от 7 дни от изтичането на данъчния период или календарния месец, през който оборотът е достигнат. Ако този оборот е достигнат за два последователни месеца, като включваме и текущия, то влиза в сила срок за регистрация по ДДС от 7 дни от датата, на която е достигнат оборотът.

Задължителна регистрация по ДДС при вътреобщностно придобиване

Необходимо е да се запознаете и с ВОП или праг за вътреобщностни придобивания на стоки. Ако общата стойност на облагаемите вътреобщностни придобивания за текущата календарна година са над 20,000 лв, то вие сте задължени да се регистрирате по ДДС. Към тази стойност не се включват доставки за получаване на нови транспортни средства или пък акцизни стоки.

Задължителна регистрация по ДДС при дистанционна продажба на стоки

За дистанционна продажба се счита извършването на доставка от регистрирано по ДДС лице от една страна-членка на ЕС до други лица или дружества, които не са регистрирани по ДДС в друга държава-членка. За България, прагът на дистанционните продажби е 70,000 лв, което означава, че всички данъчно задължени лица с регистрация по ДДС в други държави-членки, извършващи дистанционни продажби в България, трябва да се регистрират по ДДС в срок от 7 дни преди датата на възникване на данъчното събитие.

Задължителна регистрация по ДДС при доставки на услуги

В случай, че получавате услуги с място на изпълнение България и получателят изисква данък, то вие трябва да се регистрирате по ДДС. Пример са услуги с тристранни операции, транспорт на златни материали или инвестиционно злато, битови, строителни и производствени отпадъци или доставки. Задължени са и дружествата, които извършват услуги с място на изпълнение в друга държава-членка от ЕС.

Документи за регистрация по ДДС

За да можете успешно да регистрирате вашата фирма по ДДС ще са ви необходими определени документи, които си струва да подготвите предварително. За да ви улесним, ние ви приготвихме кратък списък с всичко необходимо за регистрацията:

 • Заявление за регистрация
 • Справка за облагаемия оборот за последната една година
 • Декларация, доказваща липсата на присъди или образувано наказателно производство за престъпления против данъчната система
 • Анкетен лист по образец
 
Ако заявлението се предава от търговски пълномощник, то ще бъде необходимо и пълномощно. В някои случаи е вероятно да бъдат необходими и допълнителни документи, в случай на регистрация при дистанционна продажба на стоки или при вътреобщностно придобиване.

Как се извършва регистрация по ДДС?

Регистрацията по ЗДДС е лесен и бърз процес, който се извършва в НАП. НАП регистрация по ДДС започва с подаване на заявление за регистрация, както и с подаването на допълнителни необходими документи. Това може да се извърши както онлайн, така и на място. В рамките на 7 дни след подаването на документите, вашата ДДС регистрация би трябвало да е успешна.

След регистрацията, вие ще получите ДДС номер или VAT номер, които се състои от BG и последващи 9 цифри (ЕИК на фирмата). След успешното регистриране по ЗДДС, фирмата е задължена да подава ДДС декларация в НАП всеки месец. Това правило важи дори и за фирми, които не са започнали дейността си, както и тези, които нямат фактури за месеца. В този случай се подава нулева ДДС декларация но е важно тя да бъде подадена в дадения срок.

Предимства на регистрирани фирми по ДДС

Регистрацията по ДДС носи и определени ползи за вашата фирма. Например, с ДДС регистрация можете да използвате данъчен кредит за получените стоки или услуги. Можете също така да получите обратно данъчния кредит от НАП. По този начин можете да си върнете част от инвестирания капитал за закупуването на стоки или оборудване. ДДС регистрацията също така предоставя повече възможности за търгуване и правене на бизнес извън територията на България.

Допълнителна полза е фактът, че когато предоставяте услуги на фирми в държава от ЕС, българската фирма не начислява ДДС но едновременно с това може да се възползва от данъчен кредит за стоките и услугите, които получава на своят територия в България.

Ето и как се начислява ДДС от фирмите, регистрирани:

 • 20% е стандартната ставка, приложима при доставка на стоки и услуги в България
 • 9% е редуцирана ставка, приложима хотели и подобни туристически заведения
 • 0% нулевата ставка влиза в действие при Вътреобщностни доставки, износ на стоки извън ЕС, международен транспорт, както и продаване на услуги на фирми извън България

Получете помощ от експерт

Надяваме се, че споделената информация ще ви бъде от полза и ще ви помогне да взимате правилните решения, когато става въпрос за вашия бизнес. Въпреки, че регистрацията по ДДС и всичко необходимо след това може да бъде извършено от вас самите, защо да не се доверите на експерт, който може да ви помогне с този процес, особено ако за пръв път стъпвате в подобна територия? Позволете на нашите обучени и опитни професионалисти да ви помогнат и да отговорят на всички ваши въпроси.

Изберете FlexyPro за регистрация на Вашата Фирма!


Контактна форма

Работно време:

Понеделник – Петък: 09:00 – 17:30ч.

Събота и неделя: почивни дни