fbpx

тел. индивидуални разработки

тел. за бизнеса

Разработване на европроекти по оперативна програма "Развитие на селските райони"

Ставри Ставрев
Ставри Ставрев
25 Януари 2024
С удоволствие бих използвал услугите отново. Коректни, изпълнено в срок задание.
Тюркян Махмуд
Тюркян Махмуд
19 Декември 2023
За първи път използвам услугите на Флекси Про и съм изумена от отзивчивостта, коректността и бързината на работа! Благодаря. Перфектни сте!
Korneliya Tomova
Korneliya Tomova
15 Декември 2023
За пръв път използвам услугите на Флекси Про и останах с чудесни впечатления от отзивчивостта, бързината и корекстността, с която работят. Благодаря. Препоръчвам на всеки, който има нужда от такъв тип услуги.

Защо да изберете нас за европейски проект по ПРСР 2021-2027?

Експерти за всякакви проекти и идеи по ПРСР!​

Нашите специалисти могат да помогнат в реализирането на Вашата идея по ПРСР. Без значение дали сте млад фермер или пчелар - ние ще ви помогнем за реализация на европроект по програма "Развитие на селските райони"

Над 500 успешно разработени и управлявани национални и евро проекти!

Нашият екип знае как да подготви качествен и успешен европроект по оперативна програма "Развитие на селските райони".

FlexyPro - пълен професионализъм от А до Я

Опитът ни свидетелства успех от подготовката на самия проект до финалното му изпълнение. Ние ще сме на линия за Вас по време на всяка стъпка от реализацията на европроекта.

Имате нужда от съдействие с европроекти за селските райони?

FlexyPro ще Ви помогне!

Оперативна програма "Развитие на селските райони" - приоритети и цели

Европейската програма за развитие на селските райони е насочена към земеделски производители и предприятия, развиващи дейността си в хранително-вкусовата промишленост. От нея могат да се възползват и предприятия или физически лица, развиващи неземеделска дейност в селски район като например: производство, туризъм, социални услуги и други. Има възможност за кандидатстване по направления като:

 • създаване на стопанства на млади фермери;
 • модернизиране и инвестиции в земеделски стопанства;
 • развиване на биоземеделие;
 • използване и възстановяване на горския потенциал;
 • насърчаване на туристическите дейности;
 • и много други.
Основната цел на ПРСР е да подпомогне общата селскостопанска политика на Европейския Съюз чрез укрепване на икономическата, социална и екологична устойчивост на селските райони. Общата селскостопанска политика на ЕС има като дългосрочни цели устойчиво управление на природните ресурси и дейности свързани с климата, укрепване на конкурентоспособността в сферата на горското стопанство и земеделието както и постигане на балансирано развитие на селските райони на континента.
 

Ако искате да се възползвате от професионално изготвяне на европроект за развитие на селските райони, не се колебайте да се свържете с нашите бизнес консултанти за безплатна консултация по ПРСР.

Предимства в използването на европейско безвъзмездно финансиране по ПРСР

Кандидатствайки с проекти за Развитие на Селските Райони, можете да постигнете осъществяването на заложените от предприятието Ви краткосрочни, средносрочни и дългосрочни цели в хода на по-нататъшното бъдещо развитие, допринасяйки за:

 • Повишаване на производителността на труда, което води до повече приходи както за Вашето предприятие, така и за служителите Ви;
 • Повишаване на качеството на продуктите, които фирмата Ви предлага, което ги прави по-атрактивни за по-голям брой клиенти;
 • Подобряване на пазарните позиции на Вашата компания, с възможност за развитие както на вътрешния, така и на външните пазари;
 • Увеличаване на печалбата, както от нарасналата производителност на труда, така и поради намалената себестойност на предлаганата услуга;
 • Изпълнявайки европроекта с помощта на европейските фондове, компаниите си гарантират независимост от кредитиране и са в състояние да сведат до минимум опасността от кредитен риск.

За да се възползвате от тези предимства на финансирането по европрограма “Развитие на Селските Райони”, свържете се с нашите специалисти за безплатна консултация.

Нашият опит

Екипът на „ФлексиПро“ е специализиран в редица услуги за бизнеса. Една от тях е изготвянето на европроекти по ОП “Развитие на селските райони” както и други оперативни програми. Ние ще сме до Вас както в подготовката, така и по време на управлението на проекта. Благодарение на нашите усилия, стотици бизнеси са получили възможност за финансиране по европейски, национални и други програми, които подпомагат частни, публични и неправителствени организации.

Бизнесите, които се доверяват на „ФлексиПро“ получават комплексна услуга, включваща всички етапи за кандидатстване към конкретната Финансираща програма: от идентифицирането на проектната идея, през разработването на проектното предложение, входирането на готовия проект, съдействие в тръжните процедури, до финалното отчитане на проекта.

Имате нужда от изготвяне на европроект по оперативна програма "Развитие на селските райони"?

FlexyPro ще Ви помогне!

Свързани услуги