fbpx
Skip to content

Процедура „Нови умения”

Ставри Ставрев
Ставри Ставрев
25 Януари 2024
С удоволствие бих използвал услугите отново. Коректни, изпълнено в срок задание.
Тюркян Махмуд
Тюркян Махмуд
19 Декември 2023
За първи път използвам услугите на Флекси Про и съм изумена от отзивчивостта, коректността и бързината на работа! Благодаря. Перфектни сте!
Korneliya Tomova
Korneliya Tomova
15 Декември 2023
За пръв път използвам услугите на Флекси Про и останах с чудесни впечатления от отзивчивостта, бързината и корекстността, с която работят. Благодаря. Препоръчвам на всеки, който има нужда от такъв тип услуги.

Защо да изберете нас за изработка на проект по процедура Нови умения?

Експертна работа

Опитните ни професионалисти имат дългогодишна история на успешни проекти и знанията за правилното изготвяне на проектни предложения по процедура Нови умения.

Над 500 успешни разработки

Спазваме всички изисквания по проектите и подаваме разарботките в срок, което гарантира качеството и високия шанс за успех на проекта. Опитът ни е това, което ни отличава.

Проекти по процедура Нови умения

Вземете необходимото финансиране, като кандидатствате с проект по Нови умения. Свържете се с експертите ни по разработване на проекти за безплатна консултация.

Информация за „Нови умения”

Цел на процедурата:

Да се подпомогне заетите лица, като се предприемат превантивни действия, включващи предоставяне на възможности за квалификация, преквалификация и придобиване на нови умения с цел адаптиране към съвременните изисквани на работодателите. Повишаване адекватността и уменията на служителите, съобразно актуалните нужди на бизнеса води до увеличаване производителността на труда, създаване на условия за устойчива заетост и осигуряване на по-качествени работни места.

Допустими кандидати:

Търговци по смисъла на Търговския закон.

Размер на финансовата помощ:

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ – 20 000 лв.
Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ – 586 749 лв.

Допустими дейности:

 1. Предоставяне на обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация /но не по-висока от трета квалификационна степен/ на лица от целевите групи, съобразено с индивидуалните характеристики на лицето и спецификата на работното място.
 2. Обучения на работното място чрез ментор за преназначени служители на други длъжности при същия работодател, с максимален период до 6 месеца.
 3. Специфични обучения, свързани с работното място, в т.ч. за придобиване на специфични дигитални умения, обучения към управленски персонал за надграждане на бизнес умения, насочени вкл. към кръговата икономика и зеления преход, въвеждането на нисковъглеродни, ресурсно ефективни и безотпадни процеси и технологии и др.
 4. Обучения за придобиване на „меки“ умения:
  – КК 2 – Многоезикова компетентност;
  – КК 3 – Математическа компетентност и компетентност в областта на точните науките, технологиите и инженерството;
  – КК 5 – Личностна компетентност, социална компетентност и компетентност за придобиване на умения за учене;
  – КК 7 – Предприемаческа компетентност.

Допустими разходи:

Максимално допустимата стойност на безвъзмездна финансова помощ за едно лице включено в специфично/и обучение/я не трябва да надвишава 2500 лв.

Процент на финансовата помощ:

Интензитетът на помощта за разходи, свързани с предоставяне на обучения по професионална квалификация, КК, специфични обучения и обучения чрез ментори не надхвърля 50% от допустимите разходи. Интензитетът на помощта може да бъде увеличен /но не-повече от максималния интензитет на помощта от 70%/ както следва:
– с 10 процентни пункта, ако обучението се предлага на работещи с увреждания или работещи в неравностойно положение,
– с 10 процентни пункта, ако помощта се предоставя на средни предприятия, и – с 20 процентни пункта, ако помощта се предоставя на микро и малки предприятия.

Индикативен срок за обявяване на процедурата:

юли 2024г.

Имате нужда от нашата помощ? Свържете се с нас още днес!

Нашият опит

Консултантска фирма “Флекси Про” специализира в разработката и управлението на всякакви програми за финансиране, включително и по процедура “Нови умения”. Експертите ни са с дългогодишен опит в успешните разработки на проектни предложения и знаят как да постигнат отличен резултат. Клиентите ни могат да се възползват от пълна гама от свързани услуги. Могат да се възползват както частни предприятия, така и публични и неправителствени организации.

Имате нужда от нашата помощ? Свържете се с нас още днес!