fbpx
Skip to content

Финансиране по процедура "Мобилност на Учещи и Членове на Персонала в Областта на Образованието за Възрастни"

Ставри Ставрев
Ставри Ставрев
25 Януари 2024
С удоволствие бих използвал услугите отново. Коректни, изпълнено в срок задание.
Тюркян Махмуд
Тюркян Махмуд
19 Декември 2023
За първи път използвам услугите на Флекси Про и съм изумена от отзивчивостта, коректността и бързината на работа! Благодаря. Перфектни сте!
Korneliya Tomova
Korneliya Tomova
15 Декември 2023
За пръв път използвам услугите на Флекси Про и останах с чудесни впечатления от отзивчивостта, бързината и корекстността, с която работят. Благодаря. Препоръчвам на всеки, който има нужда от такъв тип услуги.

Защо да изберете нас за разработката на проекти по Мобилност на Учещи и Членове на Персонала?

Доверени специалисти по разработка на проекти за финансиране

Специалистите на "ФлексиПро" са доверен партньор на организациите про спечелване на проекти за финансиране по процедура Мобилност на Учещи и Членове на Персонала в Областта на Образованието за Възрастни.

Над 500 успешни примера за проектни предложения

Нашият екип има дългогодишен опит в сферата и консултантите ни знаят как да изготвят печеливш проект за финансиране на Вашата организация.

Изготвяне и управление на проекти от А до Я

Опитът ни позволява да участваме успешно в цялостния процес на изготвянето и реализирането на Вашия проект. Тук ще откриете всичко, от което имате нужда.

Информация за процедура "Мобилност на Учещи и Членове на Персонала в Областта на Образованието"

Цел на процедурата:

С настоящото действие се подкрепят доставчиците на образование за възрастни и други организации, чиято дейност е свързана с областта на образованието за възрастни, които възнамеряват да организират дейности за образователна мобилност за възрастни учещи и персонал в образованието за възрастни.

Целта на това действие е да се предоставят възможности за учене на гражданите и да се подкрепят интернационализацията и институционалното развитие на доставчиците на образование за възрастни и на други организации, чиято дейност е свързана с областта на образованието за възрастни.

Допустими кандидати:

Право да кандидатстват имат следните организации:
 1. Организации, предоставящи формално, неформално и информално образование за възрастни;
 2. Местни и регионални публични органи, координационни органи и други организации с роля в областта на образованието за възрастни.

Процент на финансовата помощ:

до 100%

Допустими дейности:

Краткосрочните проекти за мобилност на ученици и членове на персонала — тези проекти дават възможност на кандидатите да организират различни дейности за мобилност за период от шест до осемнадесет месеца.

Акредитираните проекти за мобилност на ученици и членове на персонала са достъпни само за организации, притежаващи акредитация по програмата „Еразъм“ в областта на училищното образование.

Ако за първи път кандидатствате по програмата, препоръчваме да се насочите към краткосрочните проекти за мобилност.

Дейностите за мобилност в един проект за мобилност могат да бъдат изходящи или входящи. В изходящите проекти, кандидата ще действа като изпращаща организация: ще избере участници и ще ги изпрати в организация домакин в чужбина. Освен това съществуват специални видове входящи дейности, които позволяват на кандидатстващите организации да канят експерти или учители и преподаватели на обучение в своята организация.

Допустими дейности за членове на персонала са:

 • Обмяна на опит чрез наблюдение на работата на колеги (от 2 до 60 дни);
 • Командировки с цел преподаване или обучение (от 2 до 365 дни);
 • Курсове и обучения (от 2 до 30 дни, най-много 10 дни такса за курс на участник).

Допустими дейности за учещи:

 • Групова мобилност на възрастни учещи (от 2 до 30 дни, най-малко двама ученици в група)
 • Краткосрочна образователна мобилност на възрастни учещи (от 2 до 29 дни)
 • Дългосрочна образователна мобилност за възрастни учещи (от 30 до 365 дни)

Други подкрепяни дейности:

 • Поканени експерти (от 2 до 60 дни)
 • Приемане на учители и преподаватели за обучение (от 10 до 365 дни)

Допустими разходи:

 • Организационна подкрепа – от 100 до 500 евро на участник
 • Пътни разходи /завесещи от разстоянието в км., пътуващо лице – ученик или персонал и вида пътуване/ – от 48 евро до 1 735 евро
 • Подкрепа за приобщаване на участници и организации – 125 евро на участник
 • Подготвителни посещения – 680 евро на участник /макс 3ма участника/
 • Такси за курсове – 80 евро на участник на ден /до 800 евро/
 • Езикова подкрепа – 150 евро на участник
 • Извънредни разходи
В заявлението за краткосрочен проект могат да бъдат включени максимум 30 участници в дейности за мобилност.

Продължителност на проекта (срок на изпълнение):

6 – 18 месеца.

Краен срок за кандидатстване:

Краен срок на I ви кръг: 20 февруари до 13:00 ч.

Краен срок на II ви кръг /ако бъде обявен/: 1 октомври до 13:00 ч.

Имате нужда от нашата помощ? Свържете се с нас още днес!

Нашият опит

Експертите в консултантска фирма “FlexyPro” специализират в цялостната разработка и управление на проектни предложения за финансиране на организации по процедурите на Еразъм+. Ние сме доверен партньор на организации от всякакво естество и имаме дългогодишен опит в изготвянето на проекти.

При нас ще откриете цялостно решение за разработването на Вашия проект от началото до края. Можете да се възползвате от първоначална безплатна консултация, изготвяне на проект, входиране и проследяване, както и последващо управление и отчитане.

Имате нужда от нашата помощ? Свържете се с нас още днес!

Свързани процедури