fbpx
Skip to content

Финансиране по процедура "Мобилност на Членове на Персонала в Областта на Спорта"

Ставри Ставрев
Ставри Ставрев
25 Януари 2024
С удоволствие бих използвал услугите отново. Коректни, изпълнено в срок задание.
Тюркян Махмуд
Тюркян Махмуд
19 Декември 2023
За първи път използвам услугите на Флекси Про и съм изумена от отзивчивостта, коректността и бързината на работа! Благодаря. Перфектни сте!
Korneliya Tomova
Korneliya Tomova
15 Декември 2023
За пръв път използвам услугите на Флекси Про и останах с чудесни впечатления от отзивчивостта, бързината и корекстността, с която работят. Благодаря. Препоръчвам на всеки, който има нужда от такъв тип услуги.

Защо да изберете нас за разработката на проекти по Мобилност на Членове на Персонала в Областта на Спорта?

Партньор в разработката на проекти за финансиране

Специалистите ни са доверен партньор на фирми и организации, целящи да спечелят финансиране по процедура Мобилност на Членове на Персонала в Областта на Спорта.

Над 500 финансирани разработки

Ние имаме дългогодишен опит в изготвянето на проекти в областта на спорта и образованието. Нашите специалисти знаят как да изготвят успешно предложение за финансиране.

Цялостно изготвяне и управление на проекти

При нас ще откриете всичко, което е необходимо за цялостното осъществяване на Вашия проект от А до Я.

Информация за процедура "Мобилност на Членове на Персонала в Областта на Спорта"

Цел на процедурата:

Настоящото действие има за цел да допринесе за развитието на спортните организации чрез подпомагане на мобилността с учебна цел на техния персонал.

Основната цел на това действие е да се предоставят възможности на членовете на персонала на спортни организации, най-вече в областта на масовия спорт, да усъвършенстват своите компетентности и квалификации и да придобиват нови умения чрез образователна мобилност, като прекарват известен период от време в чужбина и така допринасят за изграждането на капацитет и за развитието на спортните организации. Действието допринася за постигането на целите на работния план на ЕС за спорта за периода 2021—2024 г.

По-конкретно проектите за мобилност в областта на спорта са насочени към:

 • обръщане на специално внимание на масовия спорт, като се има предвид важната роля, която спортът играе за насърчаване на физическата активност и здравословния начин на живот, междуличностните отношения, социалното приобщаване и равенството;
 • развитие на европейското измерение на спорта и международното сътрудничество в областта на образователната мобилност в спорта;
 • изграждане на капацитета на организациите за масов спорт;
 • подобряване на теоретичните и практическите познания на спортния персонал;
 • насърчаване на общите европейски ценности чрез спорт, добро управление и почтеност в спорта, устойчиво развитие, както и образование, обучение и умения в спорта и чрез него;
 • насърчаване на активен и екологосъобразен начин на живот и активно гражданство;
 • създаване на европейски мрежи на треньори и спортен персонал.

Допустими кандидати:

Участваща организация може да бъде:
 • Публична или частна организация, осъществяваща дейност в областта на спорта и физическата активност и организираща спортни и физически дейности на масово равнище (напр. организация с нестопанска цел, местен публичен орган, спортен клуб);
 • Организация за немасов спорт, ако участието на членове на нейния персонал е от полза за масовия спорт (напр. международна организация).

Допустими дейности:

 • Обмяна на опит чрез наблюдение на работата на колеги и периоди на наблюдение (2—14 дни);
 • Командировки с цел преподаване или обучение (15—60 дни).

Изисквания към проектите:

 • Дейностите не могат да бъдат със стопанска цел.
 • Допустими участници
  — Треньори и друг спортен персонал в масови спортни организации
  — Служители в областта на немасовия спорт, включително тези, които водят двойна и неспортна кариера, когато участието на такъв персонал може да бъде от полза за масовия спорт.
  — Доброволци (различни от треньори) в спортни организации.
  Участниците трябва да работят в изпращащата организация или да работят редовно с изпращащата организация, за да подпомагат изпълнението на основните дейности на организацията.
 • Брой на участниците – Максимум 10 участници на проект

Допустими разходи:

 • Организационна подкрепа – 350 евро на участник
 • Пътни разходи /завесещи от разстоянието в км./ – от 56 евро до 1 735 евро
 • Индивидуална подкрепа /дневни разходи/ – от 84 до 191 евро на участник /зависи от държавата, която се посещава/
 • Подкрепа за приобщаване за организации: Разходи, свързани с организирането на дейности за мобилност за участници с по-малко възможности – 125 евро на участник
 • Подготвителни посещения – 680 евро на участник /макс 2ма участника/
 • Езикова подкрепа – Разходи, свързани с осигуряването на материали за изучаване на езици и обучение на участници, които се нуждаят от подобряване на познанията си по езика, който ще използват за наставничество или обучение по време на дейността си. – 150 евро на участник
 • Извънредни разходи
  — Финансова гаранция: 80 % от допустимите разходи
  — Високи пътни разходи: 80 % от допустимите разходи
  — Такси за визи и разходи, свързани с издаване на визи, разрешения за пребиваване, имунизации, медицински удостоверения: 100 % от допустимите разходи.

Продължителност на проекта (срок на изпълнение):

от 3 до 18 месеца.

Краен срок за кандидатстване:

Краен срок на I ви кръг: 20 февруари до 13:00 ч.

Краен срок на II ви кръг /ако бъде обявен/: 1 октомври до 13:00 ч.

Имате нужда от нашата помощ? Свържете се с нас още днес!

Нашият опит

Екипът от експерти във “ФлексиПро” се е специализирал в цялостната работа, звързана с изготвянето и осъществяването на проекти за финансиране по програми, включително и такива на Еразъм+. Ние имаме експерти във всяко направление и знаем как да постигнем успешен резултат за Вашата организация.

При нас ще откриете цялата гама от свързани услуги, необходима за успешното финализиране на проекти по различните програми на Еразъм+ – от изготвянето на проектно предложение, през вдодирането му, до неговото управление и финална отчетност – ние сме надеждният партньор! Свържете се с нас за безплатна консултация.

Имате нужда от нашата помощ? Свържете се с нас още днес!

Свързани процедури