fbpx
Skip to content

Курсови работи по туризъм

Туризмът е една от главните индустрии в българската икономика. Като такъв, той се изучава усилено в редица университети и колежи. Специалностите свързани с туризъм изискват познание по икономика, маркетинг, счетоводство, както и различните направления на туризма. В тази статия ще навлезем в детайли как можем да Ви помогнем с писане на курсова работа по някои от дисциплините изучавани в специалност туризъм.

Имате нужда от съдействие с Вашата курсова работа? Консултантска фирма FlexyPro ще Ви помогне!

 • Селски туризъм
  Примерни теми по селски туризъм: могат да се изследват пазарните и предприемачески ниши за развитие на селски и аграрен туризъм, може да се планира и организира туристическо пътуване с обща цена при селски туризъм,
 • Международен туризъм
  Примерни теми по международен туризъм: Да се изследват дейности по създаване, предлагане, реализация и потребление на нов и съществуващ туристически продукт, свързан с развитието на международния туризъм.
 • Глобализация в туризма, география
  Примерни теми по глобализация в туризма, география: да се изследва влиянието на финансовата криза върху сектор туризъм, да се направи оценка на туристическата конкурентоспособност на страната и приноса на управлението в нея, да се изготви пазарна стратегия на туристическа фирма в условията на глобализация в туризма
 • Предприемачество в туризма
  Примерни теми по предприемачество в туризма: може да се изследва конкурентоспособността на конкретен туроператор, неговите качества за навлизане на нови пазари
 • Култура и цивилизация
  Примерни теми по култура и цивилизация: може да се представи система от туристически организации на национално, регионално и местно ниво за избрана страна – функции и отговорности, структура, взаимовръзки, финансиране
 • Екскурзоводство
  Примерни теми по екскурзоводство: може да се изследват нагласите сред българите за почивка през летния туристически сезон, да се направи калкулация на пътуване и туристическа програма
 • Здравен туризъм
  Примерни теми по здравен туризъм: може да се разгледат възможности за развитие на здравен туризъм в дадена община
 • Мениджмънт на обслужването в туризма – да се направи калкулация на пътуване и туристическа програма
 • Ресторантьорство – може да се направи анализ на управлението на операциите в ресторантьорството по примера на даден ресторант
 • Туристически пазари – да се направи оценка на туристическата конкурентоспособност на страната и приноса на управлението в нея, да се изследва влиянието на финансовата криза върху сектор туризъм, да се изготви пазарна стратегия на туристическа фирма в условията на глобализация в туризма, да се изследват нагласите сред българите за почивка през летния туристически сезон
 • Други дисциплини в които можем да предложим курсова работа по туризъм:
  • международни туристически пазари
  • управление на свободното време
  • управление на риска в туризма
  • предприемачество в туризма
  • туристически ресурси

Изберете FlexyPro за Вашата курсова работа!

Контактна форма

Изберете файл или го привлачете в ограденото поле. Допустими формати: jpg, jpeg, png, doc, docx, xlsx, pdf, pptx, csv

Изпрати ни съобщение или заповядай в нашия офис

Работно време:

Понеделник – Петък: 09:00 – 17:30ч.

Събота и неделя: почивни дни