Курсови работи по маркетинг, реклама и ПР

Маркетинг, ПР и реклама заемат все по-голям процент от БВП на България. Като дейности с висока добавена стойност, те са предпочитани от все повече студенти по време на тяхното образование. Ето защо, бихме искали да ви представим част от дисциплините в които ФлексиПро е помогнала на много свои клиенти чрез разработка на професионални курсови работи.

Имате нужда от съдействие с Вашата курсова работа? FlexyPro ще Ви помогне!

 • Корпоративен маркетинг:
  – Университети в които се преподава дисциплината: Икономически университет – Варна;
  – Знания и умения, които се придобиват от дисциплината: Знания относно корпоративните маркетингови стратегии и маркетинговата сигурност.
 • Маркетингови стратегии:
  – Университети в които се преподава дисциплината: Университет за национално и световно стопанство(УНСС); Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“;
 • Дигитален маркетинг:
  – Университети в които се преподава дисциплината: Софийски университет „Климент Охридски“; Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“; Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ); Бургаски свободен университет; Университет за национално и световно стопанство(УНСС); Югозападен университет „Неофит Рилски“;
  – Знания и умения, които се придобиват от дисциплината: Умение за разработване на цялостни управленски и маркетингови стратегии, които се интегрират в интернет среда. Знания за инструментите за дигитален маркетинг и социални медии. Разпознаване на дигиталните маркетингови канали
 • Медийна култура,
  – Университети в които се преподава дисциплината: Софийски университет „Климент Охридски“;
  – Знания и умения, които се придобиват от дисциплината: Знание за различните методи на дискурсивен анализ. Разбиране на ролята на медиите за установяване на различни форми на идентичност. Познаване на връзките между медиите и социалната и политическа икономики на обществото
 • Реклама в интернет:
  – Университети в които се преподава дисциплината: Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“;
 • Дигитален ПР:
  – Университети в които се преподава дисциплината: Икономически университет – Варна; Софийски университет „Климент Охридски“; Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“;
  – Знания и умения, които се придобиват от дисциплината: Умение за създаване и управление на съдържание в онлайн среда. Знание относно какви медийни канали има и възможностите, които предоставят за връзка с потребителите, както и за изграждане и управление на бранда и разработването на нови пазари;
 • Рекламни кампании:
  – Университети в които се преподава дисциплината: Софийски университет „Климент Охридски“;
 • Маркетингово разузнаване:
  – Университети в които се преподава дисциплината: Икономически университет – Варна;
  – Знания и умения, които се придобиват от дисциплината: Умения да избират подходящи изследователски стратегии. Умение за познаване и оценяване източниците на информация. Умение за формулиране на изследователски тези
 • Изграждане на имидж:
  – Университети в които се преподава дисциплината: Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“; Югозападен университет „Неофит Рилски“;М

Изберете FlexyPro за Вашата курсова работа!

Контактна форма

Изберете файл или го привлачете в ограденото поле. Допустими формати: jpg, jpeg, png, doc, docx, xlsx, pdf, pptx, csv

Изпрати ни съобщение или заповядай в нашия офис

Работно време:

Понеделник – Петък: 09:00 – 17:30ч.

Събота и неделя: почивни дни