fbpx
Skip to content

Курсови работи по психология

Наука за душата – това е буквалният превод на думата психология от гръцки език. Специалността става все по-популярна в последните години, което е напълно разбираемо. Обществото започна да обръща все повече внимание на менталното здраве и нуждата за подготвени специалисти по психология ще става все по-голяма в нашето забързано ежедневие. ФлексиПро е помогнала на много свои клиенти чрез изработване на курсови работи по психология и може да помогне и на вас.

Имате нужда от съдействие с Вашата курсова работа по психология? FlexyPro ще Ви помогне!

 • Клинична психология – може да се направи клинико-психологична характеристика на речта на децата със слухови нарушения
 • Детска психология – може да се направи психологическо консултиране при трудности във взаимоотношенията в училище, да се изследват личностни и социално-психологически фактори влияещи върху тревожността на юношите в условията на пандемия от Ковид-19 (Тревожност и депресивност при юношите), може да се изследва психолого-педагогическото взаимодействие при деца билингви от ромски произход в приобщаваща образователна среда, може да се изследват психологическите аспекти в дадена дейност при деца със СОП
 • Семейна психология – може да се представи модел на психологическа работа за повишаване на родителския капацитет в дисфункционалните семейства
 • Педагогическа психология – може да се направи социално-педагогически профил на конфликтологичната компетентност на педагогическите специалисти
 • Възрастова психология – може да се изследва психологията на развитието в зряла възраст
 • Психично здраве – може да се направи психодиагностично изследване на човек с доказана диагноза, може да се направи изследване на тревожността, агресията и личностните акцентуации при хора с проблемна употреба на алкохол
 • Психология на конфликта – могат да се направят психологически профили на малолетни и непълнолетни лица, извършващи противообществени прояви, може да се изследва педагогическата комуникация за овладяване на агресивно поведение в училище
 • Психолингвистика – може да се разглежда теорията на речевото взаимодействие и нейните лингвистични механизми
 • Психология на личността – може да се направи психологическо консултиране и психотерапия
 • Психопатология – може да се изследват психологическите аспекти на самоубийствения тероризъм
 • Когнитивна психология – може да се изследва влиянието на психоактивни вещества върху съзнанието
 • Социална психология – могат да се разгледат психолого-педагогическите основи на информационната култура
 • Консултативна психология – може да се разреши казус по консултативна психология
 • Други дисциплини, по които можем да разработим курсова работа по психология
  • Трудова психология
  • Диференциална психология
  • Експериментална психология
  • Статистически методи в психологията
  • Физиологична психология
  • Икономическа психология
  • Основи на социалната работа
  • Психология на риска
  • Дълбинна психология
  • Логика

Вашата курсова работа по психология е в сигурните ръце на консултантска фирма ФлексиПро!

Контактна форма

Изберете файл или го привлачете в ограденото поле. Допустими формати: jpg, jpeg, png, doc, docx, xlsx, pdf, pptx, csv

Изпрати ни съобщение или заповядай в нашия офис

Работно време:

Понеделник – Петък: 09:00 – 17:30ч.

Събота и неделя: почивни дни