fbpx
Skip to content

Курсови работи по информатика и информационни технологии

ИТ секторът претърпява своя ренесанс през последните две десетилетия. Причината за това е ясна – бизнесът все повече се насочва към автоматизация и повишаване на производителността с по-малко човешки и икономически ресурси. Това е и причината специалности като информатика и информационни технологии да са сред най-предпочитаните в университетите. ФлексиПро може да ви помогне с изработване на курсови работи в различните ИТ направления.

Имате нужда от съдействие с Вашата курсова работа по информатика? FlexyPro ще Ви помогне!

 • Системно програмиране – може да се направи софтуерна реализация на задача за оптимално определяне на най-безрисков маршрут, може да се използват методи за управление на дисково пространство и споделени папки чрез операционна система Windows Server
 • Интелигентни системи – може да се направи защита на устройствата за виртуална реалност от DDoS или malware, може да се направи изследване на подходи за дигитализиране на индустриални данни с цел интегрирането им в интелигентни системи
 • Алгоритми – може да се разработят алгоритми за рангова обработка на изображения
 • Изкуствен интелект – Може да се направи изследване приложението на изкуствения интелект в алгоритми за управление на мобилни роботи
 • Програмни интерфейси – може да се разработи и внедри нова информационна система, може да се разработи информационна система за лекарствени средства, може да се разработи информационна система за производството на gift карти
 • Приложна статистика – може да се направи контрол и оценка на измерителната оптична система за измерване на геометрични размери с метода MSA (Measurement statistical analysis), може да се проектира и разработи информационна система за финансов анализ
 • Web програмиране – Може да се проектира и изгради приложение за следене на плащанията в дадена фирма, може да се оптимизират Web сайтове, може да се направи избор на мрежови компоненти за изграждане на компютърна мрежа на фирма
 • Безжични комуникации – Може да се направи анализ и да се разработят автентикационни протоколи за отдалечен достъп, може да се планира покритието и капацитета на клетка от LTE клетъчна мрежа
 • Компютърна сигурност – може да се използва блокчейн и методи от изкуствения интелект в киберсигурността, може да се разгледа киберсигурността в IoT мрежи чрез Edge и Fog технологии в периферните мрежови устройства
 • Комбинаторика и теория на графите – може да се направи компютърна графика
 • Анализ и решаване на софтуерни задачи – може да се разработи автоматизирана система за вземане на решения в пазарния сектор, може да се направи анализ на технологиите, платформите и приложенията за Интернет на мобилните неща (IoМT)
 • Мобилни приложения за Android – може да се направи приложение за събиране на хора за бордови игри, може да се разработи приложение за онлайн магазин, може да се проектира и разработи мобилно приложение за генериране на корпоративно портфолио, може да се използват Data Mining техники за анализ на данни и приложения в Orange системата, може да се разработи приложение за проследяване и управление на автомобилни паркове, може да се разработи бизнес приложение за управление на поръчките в ресторант, може да се разработят работоспособни бизнес приложения с различна архитектура, може да се разработи приложение за изчисляване на персонален калориен баланс
 • Облачни технологии – може да се разгледат компютърни облачни технологии и възможности за приложението им при обучението на морски кадри
 • Други дисциплини, по които можем да разработим курсова работа по информатика и информационни технологии
  • Математически основи на обработката на данни
  • Цифрова схемотехника
  • Програмиране на C#
  • Web програмиране на PHP
  • Криптография
  • Мултимедийни приложения
  • Микропроцесорни системи
  • Компютърна математика
  • Трансформации и проекционни методи
  • Матрично смятане
  • Логическо и функционално програмиране
  • Програмиране на Java
  • JavaScript базирани технологии
  • Програмиране на Python
  • Абстракции и преизползваем код в клиентска среда

Вашата курсова работа по информатика е в сигурните ръце на консултантска фирма FlexyPro!

Контактна форма

Изберете файл или го привлачете в ограденото поле. Допустими формати: jpg, jpeg, png, doc, docx, xlsx, pdf, pptx, csv

Изпрати ни съобщение или заповядай в нашия офис

Работно време:

Понеделник – Петък: 09:00 – 17:30ч.

Събота и неделя: почивни дни