fbpx
Skip to content

Курсови работи по филология

В глобалния свят на 21 век, нуждата от опитни специалисти по филология става все по-видима. Ето защо, различните направления в тази сфера са сред предпочитаните за много студенти. Без значение дали учите по-екзотична специалност като японска филология или по-популярна като българска филология, ако имате нужда от направа на курсова работа по дадена дисциплина, ФлексиПро може да ви помогне. Нашата услуга за професионално изработване на курсови работи в различните специалности от направление филологии ще ви спести време и нерви!

Имате нужда от съдействие с Вашата курсова работа по филология? FlexyPro ще Ви помогне!

  • Лингвистика – може да се разглежда теорията на речевото взаимодействие и нейните лингвистични механизми, може да се анализира психолого- педагогическото взаимодействие при деца билингви от ромски произход в приобщаваща образователна среда, може да се анализират фонетичните и приложолингвистичните особености на журналистическата реч в телевизията, може да се представи използването на електронни ресурси при усвояването на съществителни имена на ученици билингви, може да се направи диагностика на резултатите от входно ниво по определен предмет на деца билингви.
  • Езикова култура – може да се проследи развиването на езиковата подготовка на децата от 3. и 4. група за училище.
  • Публична реч – може да се направи клинико- психологична характеристика на речта на децата със слухови нарушения, може да се разгледа изграждането на лексикална компетентност възоснова на тематични речници и тяхната роля като нагледно средство за овладяване на лексиката в обучението.
  • Морфология – може да се направи морфологичен разбор.
  • Синтаксис – може да се направи диагностициране знанията по синтаксис на учениците от определен клас.
  • Правопис – може да се изследва технологията за преодоляване на навици, водещи до най-често срещани правописни грешки, чрез водене на личен дневник, може да се направи диагностика на правописни знания и умения по БЕЛ в I клас, може да се направи диагностично изследване на знанията и уменията на учениците от 2. клас за правопис на звучни и беззвучни съгласни.
  • Литература – може да се направи преглед на литературата след първата световна война, може да се направи акцент върху съвременни стратегии за преподаване в час по литература – използване на интерактивност (методи и техники), теорията на Гарднър за множество от интелигентности. Може да се напише вариант на урок по литература, в който да се приложат тези два модела за съвременност.
  • Преводи – може да се направи превод на специализиран текст.

Вашата курсова работа по филология е в сигурните ръце на консултантска фирма FlexyPro!

Контактна форма

Изберете файл или го привлачете в ограденото поле. Допустими формати: jpg, jpeg, png, doc, docx, xlsx, pdf, pptx, csv

Изпрати ни съобщение или заповядай в нашия офис

Работно време:

Понеделник – Петък: 09:00 – 17:30ч.

Събота и неделя: почивни дни