fbpx
Skip to content

Курсови работи по електроенергетика и електротехника

При натискане на ключа за крушката, получаваме светлина, но често забравяме пътят по който електроенергията трябва да бъде създадена, да достигне до нашите домове и електроуреди. Ел специалисти са нужни във всяко направление от живота ни. Ето защо това е предпочитана специалност, която предоставя множество опции за развитие на младите.

Ако имате нужда от направя на курсова работа по някой от предметите изучавани в специалностите електроенергетика и електротехника, ФлексиПро може да ви помогне с разработка на професионална курсова работа по някоя от дисциплините.

Имате нужда от съдействие с Вашата курсова работа по електроенергетика и електротехника? FlexyPro ще Ви помогне!

  • Електрозадвижване – може да се направи съпоставка на енергийната и икономическата ефективност на автомобили с електрическо задвижване с автомобили с ДВГ.
  • Електрообзавеждане – може да се проектира атомна електрическа централа, може да се направи модернизация на електрическата част на ЦРБ /централна ремонтна база/.
  • Автоматизирано електрозадвижване – може да се разгледа производството на електронни и механични части на автомобили.
  • Хидравлични машини и пневматика – може да се изследват спирачните системи с пневматично задвижване, може да се проектира технологичен процес за изработване на хидравличен цилиндър, може да се изследва развитието и особеностите на хидравлична спирачна система на автомобила.
  • Електроснабдяване – може да се изградят фотоволтаични системи за децентрализирано производство на електроенергия, може да се изследва електроснабдяването на промишлени предприятия, може да се анализира влиянието на дългосрочните договори за изкупуване на електрическа енергия в даден период върху либерализирането на пазара на електрическа енергия в България.
  • Топлотехника и топлоенергетика – може да се изготвят оптимизация и мерки свързани с енергийната ефективност при управление на електропреносната система, може да се разглежда топлоелектрическата енергия – въздействието върху околната среда и мерки за намаляване на вредното въздействие върху околната среда.
  • Осветителна и инсталационна техника – може да се направи електрическа инсталация на сграда, може да се изследва ефекта от използване на фотоволтаична инсталация за получаване на електроенергия за студентско общежитие, може да се проектира когенераторна инсталация използваща биогаз от отпадни селскостопански продукти.
  • Възобновяеми електрически източници и енергийна ефективност – може да се разгледат възобновяемите енергийни източници от вода, производството на електроенергия и въздействието върху околната среда, може да се разработят технологични модели за оползотворяване на отпадъчни вулканизати чрез използване на ингредиенти от възобновяеми източници.
  • Силови електронни преобразуватели – може да се проектира електрическа силова инсталация в мазутно-нафтова помпена станция, може да се проектира електрическа силова инсталация във фуражна кухня към животновъдна ферма.

Вашата курсова работа по електроенергетика и електротехника е в сигурните ръце на консултантска фирма FlexyPro!

Контактна форма

Изберете файл или го привлачете в ограденото поле. Допустими формати: jpg, jpeg, png, doc, docx, xlsx, pdf, pptx, csv

Изпрати ни съобщение или заповядай в нашия офис

Работно време:

Понеделник – Петък: 09:00 – 17:30ч.

Събота и неделя: почивни дни