Skip to content

Предстоящи европрограми

photovoltaic

Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията

Цел на процедурата: предоставяне на безвъзмездни средства на бизнеса за изграждане на ВЕИ (фотоволтаични системи) до 1MW за собствено потребление, комбинирани с локални съоръжения за… Read More »Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията

fotovoltaitsi

Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата

Цел на процедурата: да се увеличи използването на възобновяема енергия в крайното потребление на енергия в сектор домакинства чрез предоставяне на финансиране по закупуване на… Read More »Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата

машини за производствен капацитет

Подобряване на производствения капацитет на МСП

Цел на процедурата: Подкрепа за подобряване на производствения капацитет в предприятията с цел повишаване на тяхната конкурентоспособност и засилване на експортния им потенциал. Допустими кандидати:… Read More »Подобряване на производствения капацитет на МСП

иновации в предприятията

Разработване на иновации в предприятията съгласно тематичните области на ИСИС

Цел на процедурата: Подкрепа за осъществяване на вътрешни за предприятията НИРД и иновации – разработване на иновации в предприятията, попадащи в тематичните области на Иновационната… Read More »Разработване на иновации в предприятията съгласно тематичните области на ИСИС