fbpx
Skip to content

План за възстановяване и устойчивост на България

Безпрецедентната COVID-19 криза несъмнено предизвика редица промени и последици в световен мащаб, поставяйки България и други страни пред нови изпитания и премеждия.

В резултат от пандемията, потребността от надеждни и сигурни процеси по възстановяването и устойчивостта на страната, както и спешната необходимост от насърчаване на стабилност и подготовка на бъдещето на България се превърнаха в ключови потребности.

Планът за възстановяване и устойчивост на България цели да таргетира тези проблеми и да предложи решения. В тази статия че разгледаме по-подробно какво представлява Планът за възстановяване и устойчивост на България.

Целите на плана за възстановяване и устойчивост на България

Главната цел на Плана за възстановяване и устойчивост е да осигури икономическото и социално възстановяване от кризата, последвала от COVID-19 пандемията.

За да може да бъде постигната тази цел са комбинирани различни мерки и реформи. Те са основен инструмент за подобряването на шансовете за икономически просперитет. Те също така могат да бъдат използвани за развитието на потенциала за растеж чрез гарантиране на устойчивост на негативни външни влияния.

Като резултат, в дългосрочен план ще може да бъде осъществена конвергенцията на икономиката и доходите до средно европейците. В същото време, Планът поставя фондациите за зелена и цифрова трансформация на икономиката, през призмата на амбициозните стремежи на Зелената сделка.

В плана са заложени редица реформи и инвестиции, които ще съдействат на страната да се превърне в по-устойчива, стабилна и прецизно подготвяне за перипетиите и възможностите на екологичния и цифровия преход. Планът ще засили декарбонизацията на енергийния сектор, ще стимулира внедряването на цифрова инфраструктура и ще подкрепи инвестициите за укрепване на бизнес сферата, образованието и уменията, научните изследвания и иновациите, социалната закрила и здравеопазването.

Какви са етапите?

За да може да бъде осъществен успешно, Планът за възстановяване и устойчивост на България трябва да премине през конкретни етапи. Всяка реформа и инвестиция е необходимо да бъде реализирана в кратки срокове. Това е така именно поради факта, че в Регламента относно Механизма за възстановяване и устойчивост е предвидено те да бъдат приключени до август 2026 г.

Очаква се до 2026 г. Планът да е предизвикал повишение на брутния вътрешен продукт на страната с 1,9% до 3%. Планът беше официално представен на 15 октомври 2021 г., а преходите, през които е необходимо да се премине са следните:

  • Екологичен преход – преход, свързан с предизвикателствата на декарбонизацията на енергийния сектор, постигането на чисто и резултатно производство и използване на енергия и ресурси, повишаването на енергийната ефективност на сградния фонд, засилването на устойчивостта на транспортния сектор и постигането на опазването и възстановяването на екосистемите.
  • Цифров преход – преход, свързан с отстраняването на основните предизвикателства пред страната, свързани с цифровия преход. Те са липса на свързаност с помощта на мрежи с достатъчен капацитет, недостатъчното предлагане и внедряване на цифрови обществени услуги, ниското равнище на цифрови умения и лимитираното употребяване на цифровите технологии от компаниите.
  • Икономическа и социална устойчивост – преход, свързан със справянето с предизвикателствата на икономиката, като корупция, недостиг на работна ръка и квалифицирани кадри, дупки между търсените и предлаганите способности и други.
 

Програмите по план за възстановяване и устойчивост на България

Когато става въпрос за екологичния преход, Планът цели да постигне трансформацията с помощта на реформи като приемането на рамка за постепенното отстраняване на въглищата и конкретни ангажименти за редуцирането на емисиите на парникови газове от продукцията на електроенергия с 40% до 2025 г. Налице са програми за засилване на внедряването на възобновяеми енергийни източници, либерализация на пазара на електроенергия на едро и дребно, реформи в управлението, а също така и отстраняване на финансовите и регулаторните перипетии пред инвестициите в енергийна ефективност.

1,7 млрд. евро ще бъдат инвестирани във възобновяеми енергийни източници, капацитет за съхранение на електроенергия и междусистемни връзки. Отделно, над 1 млрд. евро ще бъдат вложени в санирането на сградния фонд с цел повдигане на енергийната ефективност. Предвидени са въвеждането на модерни електрически подвижни състави в транспорта, създаването на нов участък от софийското метро и други.

От друга страна, във връзка с цифровия преход за предвидени програми за повишаването на покритието на мрежите с много голям капацитет в цялата страна, засилване на цифровите умения, укрепване на цифровизацията на публичната администрация и предоставянето на цифрови обществени услуги, стимулация за цифровизацията на предприятията и транспортния и енергийния сектор.

Не на последно място, програмите по посока на постигането на икономическа и социална устойчивост таргетират мерки за борба с корупцията, като реформи за гарантиране на отчетността и наказателната отговорност на главния прокурор, засилване на прозрачността и конкуренцията в обществените поръчки, осигуряването на електронно правосъдие, подобрението на управлението на държавните предприятия и други.

Нашият екип от специалисти по подготовка и управление на европроекти, които са изцяло запознати с Плана по възстановяване и устойчивост на България, може да Ви помогне и да отговори на всички Ваши въпроси по темата. Свържете се с нас още сега и научете повече за това, което можем да предложим.