Skip to content

Програми по Национален план за възстановяване и устойчивост

Защо да изберете нас за изработка на проект по Национален план за възстановяване и устойчивост?

Експерти за всякакви проекти и идеи!

С екип от над 100 човека, „ФлексиПро“ е спомогнал за реализацията на множество европроекти за иновации и конкурентоспособност. Ще помогнем и на Вас!

Над 500 успешно разработени европроекта за бизнеса

Нашият екип знае как да подготви качествен и успешен европроект всеки от стълбовете на НПВУ.

Пълен професионализъм в европроектите за иновации от А до Я

Опитът ни свидетелства успех от подготовката на самия европроект, развитието му и финалното му изпълнение.

Национален план за възстановяване и устойчивост (НПВУ)

Националният план за възстановяване и устойчивост е създадена след спешната необходимост от икономическо и социално възстановяване и подготвяне на бъдещето на България след Covid-19 пандемията. Планът се оповава на реформи и инвестиции. Безвъзмездните средства са на стойност около 6 млрд. евро, които се очакват да бъдат реализирани до 2026г.

Планът е структуриран в четири стълба:
 1. Иновативна България – повишаване на конкурентоспособността на икономиката, базирана на знанието и интелигентния растеж чрез мерки в сферата на образованието, цифровите умения, науката, иновациите, технологиите и взаимовръзките между тях;
 2. Зелена България – устойчиво управление на природните ресурси чрез запазване на екологична устойчивост, позволяваща задоволяване на текущите нужди на икономиката и обществото в дългосрочен план;
 3. Свързана България – подобряване на транспортната и цифрова свързаност с цел устойчиво развитие на районите на страната;
 4. Справедлива България – устойчив растеж за хора в неравностойно положение и изграждане на ефективни и отговорни публични институции, чувствителни към нуждите на бизнеса и потребностите на гражданите.

Включени са мерки в области като: засилване на икономиката и бизнес средата, модернизиране и подобряване на образованието, засилване на научните изследвания и иновациите, интелигентната промишленост, декарбонизация на енергийния сектор  и енергийна ефективност, устойчивото селско стопанство, реформи в автомобилния и железопътния транспорт, разгръщане на цифровата инфраструктура, свързаност и умения, цифровизацията на обществената администрация, подобряване на правосъдието, социалното приобщаване, подобряване достъпа до здравеопазване, интелигентна индустрия.

Можете да следите на сайта на ФлексиПро всички актуални новини по стартирането на пороцедурите за безвъзмездно финансиране.

Екипът ни извършва първоначални безплатни консултации, за да установи реалните Ви шансове за спечелване на финансиране.

Имате нужда от нашата помощ? Свържете се с нас още днес!

Нашият опит

Екипът на „ФлексиПро“ е специализиран в подготовката и управлението на проекти финансирани по европейски, национални и други програми, които подпомагат частни, публични и неправителствени организации. Клиентите на „ФлексиПро“ получават комплексна услуга, включваща всички етапи за кандидатстване към конкретната Финансираща програма: от идентифицирането на проектната идея, през разработването на проектното предложение, входирането на готовия проект, съдействие в тръжните процедури, до финалното отчитане на проекта. Експертите на „ФлексиПро“ имат солиден опит в разработването и управлението на проекти по следните европейски и други програми:
 • Национален план за възстановяване и устойчивост
 • ОП „Иновации и конскурентоспособност“;
 • ОП „Развитие на човешките ресурси“;
 • Програма за развитие на селските райони;
 • Horizon 2020;
 • Еразъм +;
 • Програма за подкрепа на НПО в България;
 • И други.
  „ФлексиПро“ ще Ви окаже професионално съдействие и при кандидатстване за национално финансиране към следните институции:
 • Фонд „Условия на труд“;
 • Фонд „Социална закрила“;
 • Агенция за хора с увреждания;
 • И други.

Имате нужда от нашата помощ? Свържете се с нас още днес!