fbpx
Skip to content

Разработване на европроекти по "Национален план за възстановяване и устойчивост"

Ставри Ставрев
Ставри Ставрев
25 Януари 2024
С удоволствие бих използвал услугите отново. Коректни, изпълнено в срок задание.
Тюркян Махмуд
Тюркян Махмуд
19 Декември 2023
За първи път използвам услугите на Флекси Про и съм изумена от отзивчивостта, коректността и бързината на работа! Благодаря. Перфектни сте!
Korneliya Tomova
Korneliya Tomova
15 Декември 2023
За пръв път използвам услугите на Флекси Про и останах с чудесни впечатления от отзивчивостта, бързината и корекстността, с която работят. Благодаря. Препоръчвам на всеки, който има нужда от такъв тип услуги.

Защо да изберете нас за изработка на проект по Национален план за възстановяване и устойчивост?

Експерти за всякакви проекти и идеи!

С екип от над 100 човека, „ФлексиПро“ е спомогнал за реализацията на множество европроекти за иновации и конкурентоспособност. Ще помогнем и на Вас!

Над 500 успешно разработени европроекта за бизнеса

Нашият екип знае как да подготви качествен и успешен европроект всеки от стълбовете на НПВУ.

Пълен професионализъм в европроектите за иновации от А до Я

Опитът ни свидетелства успех от подготовката на самия европроект, развитието му и финалното му изпълнение.

Национален план за възстановяване и устойчивост (НПВУ)

Националният план за възстановяване и устойчивост е създаден след спешната необходимост от икономическо и социално възстановяване и подготвяне на бъдещето на България след Covid-19 пандемията. Планът се оповава на реформи и инвестиции. Безвъзмездните средства са на стойност около 6 млрд. евро, които се очакват да бъдат реализирани до 2026г.

Бенефициенти по НПВУ:

От безвъзмездни средства могат да се възползват практически всички, като условията за кандидатстване и размерът на помощта варират спрямо конкретните индустрии и проекти. Бенефициентите по Национален план за възстановяване и устойчивост могат да се обобщят в следните групи:

 • Физически лица;
 • Предприятия;
 • Образователни структури: училища и детски градини;
 • Общини;
 • Земеделски структури.

Планът е структуриран в четири стълба:

 1. Иновативна България – повишаване на конкурентоспособността на икономиката, базирана на знанието и интелигентния растеж чрез мерки в сферата на образованието, цифровите умения, науката, иновациите, технологиите и взаимовръзките между тях;
 2. Зелена България – устойчиво управление на природните ресурси чрез запазване на екологична устойчивост, позволяваща задоволяване на текущите нужди на икономиката и обществото в дългосрочен план;
 3. Свързана България – подобряване на транспортната и цифрова свързаност с цел устойчиво развитие на районите на страната;
 4. Справедлива България – устойчив растеж за хора в неравностойно положение и изграждане на ефективни и отговорни публични институции, чувствителни към нуждите на бизнеса и потребностите на гражданите.

Включени са мерки в области като: засилване на икономиката и бизнес средата, модернизиране и подобряване на образованието, засилване на научните изследвания и иновациите, интелигентната промишленост, декарбонизация на енергийния сектор  и енергийна ефективност, устойчивото селско стопанство, реформи в автомобилния и железопътния транспорт, разгръщане на цифровата инфраструктура, свързаност и умения, цифровизацията на обществената администрация, подобряване на правосъдието, социалното приобщаване, подобряване достъпа до здравеопазване, интелигентна индустрия. Можете да следите на сайта на ФлексиПро всички актуални новини по стартирането на процедурите за безвъзмездно финансиране. Екипът ни извършва първоначални безплатни консултации, за да установи реалните Ви шансове за спечелване на финансиране.

Възползвайте се от грантова безвъзмездна помощ по НПВУ

Бенефициентите по Плана за възстановяване и устойчивост имат възможността да се възползват от няколко опции за безвъзмездно финансиране:

 • 200 млн. лв. грантове на ВЕИ за собствена употреба;
 • 260 млн. лв. грантове за технологична модернизация;
 • 31 млн. лв. грантове за ИКТ и киберсигурност;
 • 235 млн. лв. грантове за енергийна ефективност;
 • 180 млн. лв. грантове за кръгова икономика.

Можете да проследите срокове и подробна информация относно всички предстоящи и нови европейски програми на нашия сайт. Свържете се с нашите специалисти за безплатна консултация относно опциите за финансиране по Национален план за възстановяване и устойчивост.

Подпрограми по плана за възстановяване и устойчивост

Внедряване на иновации в предприятията

Инвестиции в технологична и екологична модернизация

Адаптирана работна среда

Имате нужда от нашата помощ? Свържете се с нас още днес!

Нашият опит

Екипът на „ФлексиПро“ е специализиран в подготовката и управлението на проекти финансирани по европейски, национални и други програми, които подпомагат частни, публични и неправителствени организации. Клиентите на „ФлексиПро“ получават комплексна услуга, включваща всички етапи за кандидатстване към конкретната Финансираща програма: от идентифицирането на проектната идея, през разработването на проектното предложение, входирането на готовия проект, съдействие в тръжните процедури, до финалното отчитане на проекта. Експертите на „ФлексиПро“ имат солиден опит в разработването и управлението на проекти по следните европейски и други програми:

 • Национален план за възстановяване и устойчивост
 • ОП „Иновации и конкурентоспособност“;
 • ОП „Развитие на човешките ресурси“;
 • Програма за развитие на селските райони;
 • Horizon 2020;
 • Еразъм +;
 • Програма за подкрепа на НПО в България;
 • И други.

 

„ФлексиПро“ ще Ви окаже професионално съдействие и при кандидатстване за национално финансиране към следните институции:

 • Фонд „Условия на труд“;
 • Фонд „Социална закрила“;
 • Агенция за хора с увреждания;
 • И други.

Имате нужда от нашата помощ? Свържете се с нас още днес!

Свързани услуги