fbpx
Skip to content

Насърчаване на социалната икономика на местно и регионално ниво

Ставри Ставрев
Ставри Ставрев
25 Януари 2024
С удоволствие бих използвал услугите отново. Коректни, изпълнено в срок задание.
Тюркян Махмуд
Тюркян Махмуд
19 Декември 2023
За първи път използвам услугите на Флекси Про и съм изумена от отзивчивостта, коректността и бързината на работа! Благодаря. Перфектни сте!
Korneliya Tomova
Korneliya Tomova
15 Декември 2023
За пръв път използвам услугите на Флекси Про и останах с чудесни впечатления от отзивчивостта, бързината и корекстността, с която работят. Благодаря. Препоръчвам на всеки, който има нужда от такъв тип услуги.

Защо да изберете нас за изработка на проект по процедура Насърчаване на социалната икономика на местно и регионално ниво?

Експерти в областта

Нашите консултанти по програми за финансиране имат дългогодишен опит в разработката на проектни предложения. Ние знаем как да постигнем отличен резултат всеки път!

Повече от 500 разработки

Опитът и успешната ни работа са гаранция за високо качество и успех на проектните предложения. Нашите доволни партньори са доказателство за това.

Цялостна услуга

При нас ще откриете всичко необходимо, от което се нуждаете при подготовката и управлението на проекта. Екипът ни може да участва в целия процес - от идеята до нейното осъществяване.

Информация за процедура "Насърчаване на социалната икономика на местно и регионално ниво"

Цел на процедурата:

Предоставяне на възможности за развитие на социалните предприятия чрез създаването на устойчиви работни места за групите в неравностойно положение, което ще доведе до намаляване на риска от бедност и социална изолация.

Процент на финансовата помощ:

100%

Размер на финансовата помощ:

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ – 50 000 лв.
Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ – 586 749 лв.

Допустими дейности:

 • създаване на партньорства и мрежи;
 • насърчаване на сътрудничеството между предприятия от социалната и солидарната икономика;
 • сътрудничеството с традиционните стопански предприятия;
 • подкрепа на дейности за повишаване информираността, видимостта, разпознаваемостта на продуктите на социални предприятия на пазара;
 • създаване и развитие на социални предприятия, вкл. обучения;
 • оборудване и обзавеждане;
 • строително-ремонтни дейности.

Допустими кандидати:

 • общини/общински предприятия;
 • НПО;
 • работодатели;
 • субекти на социалната и солидарна икономика;
 • кооперации;
 • юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност;
 • социални предприятия, специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания, съгласно ЗХУ.

Индикативен срок за обявяване на процедурата:

октомври 2024г.

Имате нужда от нашата помощ? Свържете се с нас още днес!

Нашият опит

Консултантите от “ФлексиПро” са експерти в подготовката и управлението на проекти, които са финансирани по европейски, национални, и всякакви други програми. Клиентите ни могат да получат пълна услуга, която да покрива всички етапи по кандидатстването и управлението на проектното предложение. В наше лице ще откриете доверен партньор, който познава материята в дълбочина, спазва дисциплина и изключително внимание към детайла и спазва всички установени срокове.

Имате нужда от нашата помощ? Свържете се с нас още днес!