Skip to content

Как да се възползвате от национални програми “Заедно в Изкуствата и в Спорта” и “Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците”

Образованието играе ключова роля в живота ни и ни проправя път за да можем достигнем най-високия си потенциал. За да може образованието да постигне успешно своите цели е необходимо да бъдат спазени редица условия, като например осигуряването на подходяща среда за обучения, достъп до модерни и добре оборудвани образователни бази и други. Съществуват различни национални програми, които се заемат активно с постигането на тези цели, като всяка програма има свой отделен фокус. 

В тази статия ще разгледаме две от най-популярните и препоръчителни програми, които могат да предложат куп предимства за учениците, а именно “Заедно в Изкуствата и в Спорта” и “Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците” и “Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците”.

Имате нужда от съдействие с Вашият проект? FlexyPro ще Ви помогне!

Какво представлява Национална Програма “Заедно в Изкуствата и в Спорта”

Изкуството и спорта заемат ключова роля при изграждането на редица умения и качества, които са необходими през целия съзнателен живот. Те са важна част не само от образователния процес, но и в социален аспект. Програмата е създадена от МОН с цел предоставяне на необходимите условия за личностно развитие на учениците. Това се осъществява чрез работа в екип при участие в различни, колективни спортове и изкуства, които стимулират развитието на разнообразни способности, интереси и компетентности. 

 

Програмата също така цели да стимулира интереса на учениците към участие в групови спортове и изкуства, както и за активно участие в танцувално, музикални и театрални изяви. Чрез участие в програмата, учениците ще могат да изградят отговорност и дисциплина, по-добра комуникация помежду си, да повишат културата си в средите на изкуството и спорта и да усвоят здравословни начини на живот. 

 

Програмата “Заедно в Изкуствата и в Спорта” е предназначена за ученици от всяко държавно и общинско училище. В нея могат да участват и частни училища, които си партнират с общински. За целта е необходимо партньорите да отговорят на определени изисквания и да спазват конкретни условия, поставени от рамките на програмата. .

Какво представлява програмата “Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците”

От другата страна, програмата “Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците” е отново насочена към ученици, но таргетира различни области, а именно науки, технологии,изкуства и спорт. Това са приоритетни части от образованието на учениците и са полезни за образователния процес, но и в живота. Чрез предоставянето на необходимото оборудване и обзавеждане на модерни кабинети за работа в тези направления, програмата стимулира интерес и активност от страна на учениците, подкрепяйки личностното развитие. 

 

Програмата е съобразена с индивидуалните нужди и потребности на учениците и планира модернизиране на материалната база в Центъра на подкрепа за личностно развитие – Логопедичен център, гр. Варна. Тя също така осигурява подкрепа на деца със специални образователни потребности чрез създаването на съвременна специализирана среда. Разработена в съответствие с приоритетна област 5. “Ефективно включване, трайно приобщаване и образователна интеграция” на Стратегическата рамка на развитие на образованието, обучението и ученето в страната, програмата цели да:

 

  • Стимулира интересите, способностите и уменията на деца и ученици в сферата на науките, изкуствата, технологиите и спорта

  • Предостави адекватни условия в центровете за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата

  • Развие и открие таланти чрез различни педагогически методи

  • Диагностицира, рехабилитира и коригира комуникативни нарушение при децата

  • Осигури условия за равен достъп до предучилищно и училищно образование

  • И други.

 

Ако сте решили да кандидатствате по тези програми на МОН, но все още не сте сигурни как да се включите или какви документи ще са Ви необходими, обърнете се към специализираните екипи на ФлексиПро. Ние можем да помогнем да кандидатствате чрез подготовката и управлението проекти по тези и други подобни програми.

 

Ако сте решили да кандидатствате по тези програми на МОН, но все още не сте запланували откъде да закупите необходимото ви оборудване, то колегите ни от Pro Audio могат да ви асистират при намирането и снабдяването с необходимите продукти като мартин тромпети, тонколони за външна употреба и още много други продукти.

Изберете FlexyPro за Вашият проект!

Имате запитване?

Изпрати ни съобщение или заповядай в нашия офис

Работно време:

Понеделник – Петък: 09:00 – 17:30ч.

Събота и неделя: почивни дни