fbpx
Skip to content

Процедура Младежка инициатива „АЛМА“

Ставри Ставрев
Ставри Ставрев
25 Януари 2024
С удоволствие бих използвал услугите отново. Коректни, изпълнено в срок задание.
Тюркян Махмуд
Тюркян Махмуд
19 Декември 2023
За първи път използвам услугите на Флекси Про и съм изумена от отзивчивостта, коректността и бързината на работа! Благодаря. Перфектни сте!
Korneliya Tomova
Korneliya Tomova
15 Декември 2023
За пръв път използвам услугите на Флекси Про и останах с чудесни впечатления от отзивчивостта, бързината и корекстността, с която работят. Благодаря. Препоръчвам на всеки, който има нужда от такъв тип услуги.

Защо да изберете нас за изработка на проект по процедура Младежка инициатива „АЛМА“?

Експертен екип

Консултантите ни по програми на финансиране имат дългогодишен опит в успешното разработване на проектни предложения. Ние имаме знанията и уменията за постигане на отличен резултат.

Над 500 успешни проекта

Запознати сме с тънкостите при изготвянето на проекти по програма Младежка инициатива „АЛМА“, което гарантира високо качество и шанс за успех на проекта.

Проекти по процедура Младежка инициатива „АЛМА“

Спечелете финансирането, от което се нуждаете, като си партнирате с опитните ни консултанти и кандидатствате по програма Младежка инициатива „АЛМА“.

Информация за Младежка инициатива „АЛМА“

Цел на процедурата:

Да се окаже подкрепа на уязвими млади хора до 29 г. да подобрят възможностите си за включване на пазара на труда чрез предоставяне на индивидуален подход, включващ обучение и консултиране, стажуване в гостоприемна организация за период от 2 до 6 месеца в друга държава-членка на ЕС.

Процент на финансовата помощ:

100%

Размер на финансовата помощ:

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ – няма
Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ – 586 749 лв.

Допустими дейности:

 • идентифициране на участниците от целевата група;
 • изготвяне на индивидуални планове за участие;
 • предоставяне на различни обучения;
 • осигуряване на възможности за стажуване в друга страна-членка на ЕС за период от 2 до 6 месеца;
 • подкрепа за заетост в България след завръщане в страната.

Допустими кандидати:

 • Работодатели
 • Социални партньори;
 • Неправителствени организации;
 • Агенция по заетостта;
 • Доставчици на посреднически услуги на пазара на труда;
 • Субекти на социалната и солидарна икономика, вкл. социални предприятия.

Партньорство:

Допустимо е проектите да включват и партньор от България, различен от кандидата. Асоциираното партньорство с организация от минимум една държава членка на ЕС, която да осигури дейности по стажуването на представителите на целевата група в чужбина, е задължително.

Индикативен срок за обявяване на процедурата:

октомври 2024г.

Имате нужда от нашата помощ? Свържете се с нас още днес!

Нашият опит

Консултантите от “Флекси Про” са експерти в управлението и разработката на проектни предложения за финансиране по всякакви програми, включително и Младежка инициатива „АЛМА“. Специалистите ни са с дългогодишен опит в работата по проекти и знаят как да постигнат отличен резултат. Предлагаме пълно обслужване по кандидатстване и управление на проекта – от неговата разработка, през управлението му, до финалното отчитане. От услугите ни се възползват както частни фирми, така и неправителствени организации, публични предприятия, и много други.

Имате нужда от нашата помощ? Свържете се с нас още днес!