fbpx

тел. индивидуални разработки

тел. за бизнеса

Всичко, което трябва да знаете за методическа разработка на уроци

Пътят към педагогиката никак не е лесен, но пък удовлетворението от това да имаш способността да преподаваш на млади хора е несравнима за повечето специалисти в областта. За да можете да се превърнете в квалифицирани педагози е необходимо да преминете през редица стъпки и обучителни процеси. След като вече имате необходимите знания, идва ред за дипломиране. Но преди да можете да се дипломирате като педагози е необходимо да отделите известно време и усилия върху една специфична задача – методическа разработка.

Всеки педагог работи с организирани разработки на учебни материали, за да може преподаването на материала да е структурирано и лесно разбираемо за учениците. Именно затова е необходимо създаването на методическа разработка.

В тази статия, ще ви запознаем с това какво представлява методическата разработка и ще ви представим нейната структура.

Какво е методическа разработка?

Методическата разработка следва конкретна структура, която цели да структурира учебните материали в подходяща организирана последователност. Методическата разработка помага на педагога да овладее различни умения и да формира отношението си към предмета и към учениците, да реализира поставени цели чрез конкретни подходи и да систематизира целите и очакваните резултати от обучението по учебния предмет.

Методическа разработка може да се направи за всеки предмет. Тя не е ограничена от тема и може да бъде създадена за всяка една възрастова група. Но какво включва методическата разработка и каква е структурата, която е добре да спазвате?

Имате нужда от съдействие за създаването на Вашата методическа разработка? Консултантска фирма FlexyPro ще Ви помогне!

Как се прави методическа разработка на урок?

Методическата разработка е добре да бъде разделена на няколко основни елемента. На първо място, започнете с въвеждаща информация, която посочва името на студента или бъдещия педагог, факултетен номер, за кой клас е предназначен материалът и посочете темата.

След като опишете тези детайли, следва същинската част. Ето един пример за това как можете да разделите вашата методическа разработка:

  1. Главна цел и подцели – Посочете какви са очакваните компетентности по учебната програма. Какъв тип знания трябва да се овладеят след урока? Помислете и за подцелите, които обикновено целят да конкретизират основната цел. Можете да разделите подцелите на тези свързани със знания, практически умения, компетенции или модели на поведение.
  2. Използвана литература – Включете подробен списък с литературата, която сте използвали за подготовката на темата. Можете да разделите тази секция на няколко части, като опишете отделно научната литература, научно-методическата литература, научно-популярната или пък други видове литература, които сте използвали. Посочете електронни източници при наличие на такива.
  3. Дидактически средства за часа – Включете информация за учебните дидактически средства, които ще използвате за часа, както и нагледните средства, като атласи, тетрадки или други.
  4. Ход на урока – Следва една от най-значителните части от методическата разработка, а именно ходът на урока. В тази секция се важно да изложите материала, който планирате да представите на учениците, следвайки прецизна организация, точно така, както според вас ще премине часа. Добавете въпроси, които можете да зададете, примери, които ще използвате, основни дефиниции и всичко останало, което ще ви е необходимо.

Разделете този отдел на три основни части:

  • Макроструктура – целта на предоставената информация
  • Мезоструктура – самата информация
  • Микроструктура – начини за проверка

Разбира се, това е основна база, върху която можете да развиете вашата методическа работа, но това не означава, че е задължително да се ограничавате с тези точки. В зависимост от темата или предмета, които разглеждате, е възможно да изникне нужда от включване на допълнителни елементи.

Изберете професионалист за създаването на вашата методическа разработка

Изберете професионалист, който ще ви помогне да презентирате безупречна работа. Нашите квалифицирани експерти са на разположение да изготвят висококачествена методическа работа по всеки предмет и за всяка възрастова група. Можете да разчитате на бързи и надеждни резултати, които ще ви помогнат да отворите вратите към света на педагогиката. Свържете се с нас, споделете ни детайлите относно тематиката на разработката, конкретна тема и за кой клас е предназначена и оставете останалото на нашите специалисти.

Доверете се на FlexyPro!

Контактна форма

Изберете файл или го привлачете в ограденото поле. Допустими формати: jpg, jpeg, png, doc, docx, xlsx, pdf, pptx, csv

Изпрати ни съобщение или заповядай в нашия офис

Работно време:

Понеделник – Петък: 09:00 – 17:30ч.

Събота и неделя: почивни дни