fbpx

тел. индивидуални разработки

тел. за бизнеса

Какво са европроектите?

biznes plan hotel

Европроектите със сигурност се превърнаха в една от най-популярните теми през последните години. Но какво ги прави толкова атрактивни, какво представляват те в действителност и какви са предимствата за финансиране, които могат да предложат?

В тази статия ще разнищим темата в детайл и ще отговорим на най-често задаваните въпроси свързани с европроектите, преди да потърсите консултантска фирма по европейски проекти.

Какво представляват европроектите?

Европейският съюз предлага финансиране за различни проекти и програми, за които можете да кандидатствате. Проектите и програмите се разделят на различни видове, като засягат различни индустрии и сфери.

За да можете да разберете по-добре какво точно представляват евро програмите е нужно да се запознаете с различните видове европроекти.

Какви са различните видове европроекти?

На първо място, европроектите се класифицират според това дали предлагат поетапно, пълно или частично финансиране. Видът финансиране се определя от мярката и предмета по разнообразните оперативни програми, както и от одобрената субсидия.

Европейският Съюз осигурява финансиране за най-различни проекти и програми, които могат да бъдат в области като:

 • земеделие и развитие на селските райони
 • морско дело и рибарство
 • регионално и градско развитие
 • заетост и социално приобщаване
 • научни изследвания и иновации
 • хуманитарна помощ

В момента са активни няколко европрограми, по които предприятията-кандидати могат да изпращат проектни предложения за кандидатстване. Можете да се възползвате от:

Има и налична информация, относно активните европрограми и конкретните условия, които те предлагат.

Финансирането може да бъде осигурено под формата на безвъзмездни средства, субсидии, заеми, гаранции и капитал или награди в конкурси. Важно е да се отбележи, че безвъзмездните средства са частично финансирани от ЕС, но отчасти и от различни източници, като най-често се осигуряват след публични съобщения или покани за представяне на предложения.

За да може един проект да бъде одобрен, той трябва да бъде прецизно оптимизиран от гледна точка на проектиране и оформяне. Именно затова повечето хора или фирми, които кандидатстват по европроект предпочитат да се доверят на надежден и сигурен партньор за изготвянето на проекта. По този начин се увеличават шансовете за успех.

След като проектът бъде одобрен за финансиране по евро програма към конкретно Министерство, Вие можете да продължите по три различни начина:

 • Самофинансиране и поетапно изчакване на плащанията
 • Споразумение за строителство срещу обезщетение
 • Теглене на кредит от банка срещу договор

Но как протича самата процедура по кандидатстване?

Как се кандидатства за финансиране по европейски програми?

Вече споменахме, че за да кандидатствате за европроект е необходимо да имате стабилно изработен план, който да представите. Но това не е всичко.

Когато става въпрос за малки предприятия, те имат правото да получат финансиране от Европейския Съюз под формата на безвъзмездни средства, заеми и гаранции. Докато безвъзмездните средства са под формата на директна помощ, заемите и гаранциите се получават през програми.

В случай, че проектът е изготвен от неправителствена организация или организация на гражданското общество, то те биха могли да отговорят на условията за финансиране, в случай, че работят в области на политиката на Европейски Съюз и са с нестопанска цел.

А кой може да получи финансиране по европрограма? Това са:

 • Изследователи
 • Млади хора
 • Малки и средни предприятия
 • Публични институции
 • НПО или организации с нестопанска цел
 • Земеделски производители и предприятия в селските райони

Как се управляват средствата?

Управлението на средствата от Европейски Съюз може да бъде пряко или непряко, както и споделено.

При прякото управление, финансирането, което е управлявано от ЕС е най-често във вид на безвъзмездни средства за определени проекти, които са свързани с политиките на Съюза. От друга страна, непрякото управление представлява финансиране, което не се управлява от ЕС, а от националните и регионалните власти.

При споделено управление, финансирането се управлява в партньорство с национални и регионални органи. На тези органи се падат приблизително 80% от бюджета на Европейски Съюз. За да бъде постигнато това съществуват пет основни фонда в рамките на европейските структурни и инвестиционни фондове:

 • Европейски фонд за регионално развитие – регионално и градско развитие
 • Европейски социален фонд – социално приобщаване и добро управление
 • Кохезионен фонд – икономическо сближаване на по-слабо развитите региони
 • Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони
 • Европейски фонд за морско дело и рибарство

Ако искате да научите повече за кандидатстването по европроекти, свържете се с нас и получете съвети и напътствие от нашите експерти. Ние предлагаме услуги свързани с изготвяне на европроекти и можем да увеличим драстично шанса проектът Ви да бъде одобрен.