fbpx

тел. индивидуални разработки

тел. за бизнеса

„Създаване на български продукции и копродукции в сектора на КТИ и промотирането им на европейските и международни пазари“

/обществено обсъждане/

Ставри Ставрев
Ставри Ставрев
25 Януари 2024
С удоволствие бих използвал услугите отново. Коректни, изпълнено в срок задание.
Тюркян Махмуд
Тюркян Махмуд
19 Декември 2023
За първи път използвам услугите на Флекси Про и съм изумена от отзивчивостта, коректността и бързината на работа! Благодаря. Перфектни сте!
Korneliya Tomova
Korneliya Tomova
15 Декември 2023
За пръв път използвам услугите на Флекси Про и останах с чудесни впечатления от отзивчивостта, бързината и корекстността, с която работят. Благодаря. Препоръчвам на всеки, който има нужда от такъв тип услуги.

Защо да изберете нас за кандидатстване по процедура „Създаване на български продукции и копродукции в сектора на КТИ и промотирането им на европейските и международни пазари“

Партньор, на който да разчитате в разработката на проекти

Екипът на "FlexyPro" е надежден партньор с богат опит в създаването на проектни предложения и спечелването на безвъзмездна помощ.

Над 500 успешно спечелени проекта за финансиране

Специалистите ни имат огромен опит в сферата и знаят как да подготвят печелившо предложение за спечелване на безвъзмездната помощ, от която се нуждаете.

Пълен професионализъм и цялостна услуга

При нас ще откриете всичко, от което се нуждаете по пътя на кандидатстването - от изготвяне на проектно предложение до входиране и финално внедряване.

Информация за Схема за безвъзмездна помощ в четири сесии „Създаване на български продукции и копродукции в сектора на КТИ и промотирането им на европейските и международни пазари“

Цел на процедурата:

Подпомагане капацитета на българските КТИ да работят на европейско ниво и да насърчи международното разпространение на български художествени произведения и културни продукти. Схемата има за цел създаване на нови произведения на изкуството в областта на съвременните изкуства – театър, танц, музика, цирк, визуални изкуства, аудиовизия, литература, художествен превод, архитектура, дизайн и др.

Процент на финансовата помощ:

90%

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ:

70 000 лв.

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ:

142 000 лв.

Допустими кандидати:

Частни културни организации по смисъла на чл.10, ал.1, т.1 от Закона за закрила и развитие на културата
 • лица, регистрирани по реда на Търговския закон, на Закона за юридическите лица с нестопанска цел или на Закона за кооперациите и творческите съюзи
 • сдружения с нестопанска цел, които обединяват лица, извършващи сродна творческа дейност в областта на културата по чл. 10, ал. 3 от Закона за закрила и развитие на културата;
 • лица, осъществяващи дейност като частни културни организации съгласно Закона за читалищата.
 • Физически лица с българско гражданство (включително неформални групи артисти);
Кандидатите следва да са осъществявали дейности свързани с развитие на кутурни продукти през последните три календарни години

Допустими дейности:

Допустимите дейности са свързани с представяне на български продукции от сектора на КТИ в платформите за изкуства в ЕС.
 1. Дейности по разработване и създаване на един или повече нови културни продукти, включително наемане и заплащане на специалисти и експерти и обезпечаването на екип за разработването и създаването на един или повече нови културни продукти / културно съдържание в областта на театъра, музиката, киното, аудиовизията, литературата, художествения превод, танца, цирка, визуалните изкуства, архитектурата, дизайна, фолклора, както и критическата литература. Допустими са и дейности, включващи нова комбинация от съществуващи културни продукти, като например нови издания на фестивали и критически издания. – задължителна дейност
 2. Пътувания с цел участие на творци, изпълнители, технически персонал и др. участници, чието включване е необходимо за представянето, съгласно „НАРЕДБА за служебните командировки и специализации в чужбина“
 3. Дейности по транспорт/карго (международен и местен) на произведения на изкуството, декори, техника, материали и др., необходими за представянето
 4. Дейности по публично представяне на произведение от сектора на КТИ пред българска и чуждестранна публика. Включва организирането на спектакли, концерти, кино-показ, изложби, представяния на книги, и др.
 5. Дейности по представяне на създадените нови културни продукти пред публика (наем на помещения и техника и др.)
 6. Дейности по разпространение, реклама и популяризация на представяните произведения на територията на държавата / държавите, където се състои представянето
 7. Дейности по застраховка, съхраняване и охрана на произведения на изкуството и техника на мястото на представяне
 8. Дейности по разработване на съпътстващи събития като ателиета, работилници, резиденции, семинари, пърформанси, критически дискусии, лекции, прожекции, инсталации и други;
 9. Дейности по създаване на превод и субтитри, включително симултанен или консекутивен превод, свързан със създаването на културния/ните продукт/и;
 10. Дейности по адаптация на създадения културен/ни продукт/и в нови формати за различни канали или неконвенционални локации и аудитории с цел разпространение на продукта/продуктите и достигане до нови публики и/или социално изолирани групи;
 11. Дейности по създаване на дигитално съдържание за разширяване на достъпа до културния/ите продукт/и (мобилни приложения, виртуални турове, дигитални изложби и други);
 12. Дейности по разпространение на новосъздаденото културно съдържание (културен продукт и/или съпътстващи го дейности) извън градския културен център, вкл.в малки и изолирани населени места;

Допустими разходи:

I. Преки разходи

1.1. Разходи за привличане на специалисти, извършване на анализи и проучвания, провеждане на семинари, лекции, дискусионни форуми и др.
1.2. Такси за участие и акредитация в платформата за изкуства в ЕС;
1.3. Разходи за популяризиране на участието на културния продукт/и в платформата за изкуства в ЕС, вкл. специализирани платформи и канали за информация;
1.4. Разходи за наем на допълнителни творчески пространства (реални и виртуални), оборудване и техника по обезпечаване на културния продукт, включително разходи за застраховка и/или охрана;
1.5. Разходи за транспорт на свързаните с проекта произведения на изкуството и прилежащо оборудване и техника до мястото на участието/ята, включително алтернативни варианти за пътуване с по-ниско ниво на нанасяне на вреда на околната среда, на европейски пазари;
* Оферти над икономична класа не се подкрепят.
* По отношение на транспорта и/или пътните разходи, когато се осъществяват на принципа на групово пътуване, се приемат разходи за споделен транспорт (напр. наем на микробус, автобус, лек автомобил, разходите за гориво, винетни/пътни и магистрални такси);
1.6. Пътни разходи на преките участници в културния форум до мястото на представяне на културния продукт на европейско или международно събитие – транспорт, дневни (командировъчни) и нощувки на участниците в проекта, включително разходи за медицинска застраховка на екипа, свързан с пътуването;
1.7. Разходи за материали и консумативи, пряко свързани с разработването, представянето и популяризирането на културния продукт;
1.8. Разходи за превод на културния продукт, свързани с представянето му на международно или европейско културно събитие, за субтитри, придружаващи аудио и видео материали, целящи подпомагане на възприемането на културния продукт, дизайн, художествено оформление и/или редакция на преводните и/или рекламните материали, пряко свързани с представяния културен продукт на европейско или международно събитие;
2. Разходи за персонал, работещ за кандидата, пряко свързани с културния продукт,
2.1. Възнаграждения за административен, творчески и технически екип, пряко свързани с реализацията на проекта;
3. Разходи за подобряване на достъпа за лицата с увреждания до КТИ,:
3.1. Наем на съоръжения за улеснен достъп и техника за реализиране на събития, свързани с представянето на културния продукт, както и осигуряване на технически средства за обезпечаване на този достъп;
3.2. Изработка на субтитри и придружаващи пояснителни материали с цел достъп до културния продукт на лица с увреждания;

II. Непреки Разходи

„Непреки разходи“ са разходите, свързани с реализацията на допустимите дейности, предвидени в ПИИ, които допринасят косвено за постигането на неговите цели и резултати, но са необходими за неговото цялостно администриране, управление, оценка и финансово изпълнение. Разходите от категория НЕПРЕКИ се финансират чрез единна ставка в размер до 7 % от общите допустими преки разходи.

Продължителност на проекта (срок на изпълнение):

12 месеца
Крайната дата на изпълнение на инвестицията следва да бъде преди 31.12.2025 г.

Краен срок за подаване на проектни предложения:

Първа сесия: 5.09.2024 г.; 17:00 ч.
Втора сесия: 20.10.2024 г.; 17:00 ч.
Трета сесия: 21.11.2024 г.; 17:00 ч.
Четвърта сесия: 22.12.2024 г.; 17:00 ч.

Имате нужда от нашата помощ? Свържете се с нас още днес!

Нашият опит

Бизнес консултантите на Flexy Pro са специалисти в управлението и спечелването на финансиране по проекти и програми на Европейския Съюз, както и национални такива.

Ние сме запознати в детайли относно изискванията свързани с финансовата подкрепа, която се предоставя по процедура „Създаване на български продукции и копродукции в сектора на КТИ“ и можем да Ви асистираме в цялостния процес по кандидатстване, от А до Я.

Имате нужда от нашата помощ? Свържете се с нас още днес!

Свързани услуги

Адаптирана работна среда