fbpx
Skip to content

Екипът на FlexyPro

Ваня Славова

Експерт оценител, разработка проекти и бизнес планове

Работи като главен асистент в системата на Селскостопанска академия в направление хранителни технологии, като експерт оценител за Европейската изпълнителна агенция за научни изследвания към Европейската комисия. Защитила е докторат в направление Електроника, Електротехника и автоматика и четири от Европейските институти за иновации и технологии. Работила е като експерт оценител за следните програми: Horizon Europe, Horizon 2020, Eurostars-3, Pre-accelerator in Ukraine – powered by EIT Jumpstarter, ESTARS3, COSME 2014-2020, IntellIo, IoT-NGIN, SDGine, BlockIS, DIGITbrain, DigiPrime, EUhubs4Data, ONTOCHAIN, Rural Development Program 2014-2020, National Program for Support of the Bulgarian Viticulture Sector, Program for Maritime Affairs and Fisheries 2014-2020, Norwegian Financial Mechanism, OP “Science and Education for Smart Growth”, OP “Innovation and Competitiveness” OP, “Human Resources Development”, National Trust EcoFund
Петър Петров

Петър Петров

Химия и химични технологии

Завършил теоретична химия в Софийски Университет, а след това и доктарантура по инженерна химия в Рурски Университет, гр. Бохум. Има над 15 годишен професионален опит в областта на химията и химичните технологии. От януари 2019г е управител на фирма Про М Консултинг, която се фокусира върху консултантски услуги в сферата на химичните технологии. През 2022г. фирмата спечели финансиране от “Норвежки фонд” и изпълнява проект фокусиран върху възможността за по-ефективна употреба на електрическа и топлинна енергия посредством амонячен охладителен цикъл.

Веселка Кръстева

Икономика, педагогика, психология

Притежава магистърска степен по икономика, бакалавърска степен по начална училищна педагогика, специализация детска и юношеска психология.
Пламен Богданов

Пламен Богданов

Електротехника

Образование:
 • ПГЕЕ „М.В.Ломоносов“ гр. Горна Оряховица – специалност „Електрически инсталации в сгради“
 • ТУ Габрово ОКС „Бакалавър“ – специалност: Електроснабдяване и електрообзавеждане „ЕСЕО“
 • ТУ Габрово ОКС „Магистър“ – специалност: Електроенергетика „ЕЕ“
Професионален опит:
 • Изготвяне на идейни, работни и технически чертежи за вътрешни и външни електрически инсталации в промишлени и жилищни сгради.
 • Изготвяне на различни видове разработки – дипломни работи, курсови работи в областта на електротехниката, електроенергетиката, електрическите инсталации, защитни заземителни, мълниезащитни инсталации, видеонаблюдение, СОТ, интернет, контрол на достъпа и други.
 • Изготвяне на различни видове чертежи на AutoCad по спецификация на клиента.
 • Работа със специализиран софтуер за изчисления в областта на осветлението – Relux
Боряна Маринова - Flexy Pro

Боряна Маринова

Юрист

Юрист с над 9 годишен опит в различни области на правото – обществени поръчки, GDPR, търговско и корпоративно право, трудово право и други сфери. Опитът ѝ е свързан със синтезиране на информация, корекция на текстове, съдействие, проучване и изготвяне на авторски теми, свързани с право, туризъм, хранене и диетика, човешки ресурси, решаване на практически задачи и казуси по маркетинг и мениджмънт и други области.

инж. Емилия Георгиева

Експерт производство

Специалност: Експлоатация и ремонт на авиационна техника, ТУ София – филиал Пловдив 26 години производствен стаж в различни сфери на производството основно в поддръжка на машини и оборудване, и безопасност. Владее свободно английски и руски език.
МИна Савова

Мина Савова

Счетоводство, финанси, разработка бизнес планове и проекти, експерт оценител

Кратка информация:
 • Магистър по счетоводство и контрол и финанси
 • Независим оценител на недвижими имоти и машини и съоръжения, член на Камарата на независимите оценители в България
 • Вещо лице към ВОС, АС-Варна
 • Експерт оценител към НАП
 • Експерт оценител към Агенция по вписванията
Десислава Миткова FlexyPro

Десислава Миткова

Здравеопазване, образование, стопанско управление

Притежава експертен опит, компетенции и интереси в различни области на хуманитарната сфера. Висшето ѝ образование е в направленията:
 • Професионален бакалавър по специалност Медицински лаборанти
 • бакалавър по Стопанско управление
 • магистър по Социална работа и европейски политики.
В годините надгражда знанията и уменията си с няколко преквалификации:
 • Учител по икономически и управленски дисциплини
 • арт и трудотерапевт на деца и възрастни
 • супервизор в хуманитарната сфера. Трудовата ѝ реализация е свързана с организация и управление на дейности в здравеопазването, образованието и социалните грижи за лица в риск или неравностойно положение. Към момента изучава докторска програма по Социални дейности, където анализира бъдещето развитие на социалната система, основано на иновации, знания и лидерство.

Борислава Хаджиева


Специалист образование и социални дейности

Притежава 20 години професионален опит в сферата на образованието и социалните услуги.
 • Бакалавър по социална педагогика СУ „Св. Св. Климент Охридски“
 • Магистър по психология ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“
 • Педагогическа правоспособност психология ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“
 • СДК консултативна психология ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“
 • СДК Информатика и информационни технологии ТУ – Габрово
Области, в които разработва курсови и дипломни работи: социални науки, психология, педагогика.
Марияна Георгиева FlexyPro

Марияна Георгиева

Международни икономически отношения, софтуерно инженерство

Завършва бакалавърската си степен на образование по специалност „Международни икономически отношения“. По-късно завършва и магистратура „Софтуерно инженерство“. Работи в различни сфери – международни отношения и маркетинг. В същото време, умело съчетава и завидните си познания по книжовен български език и литература и умело успява да създава уникални текстове. Високото ниво на емоционална интелигентност, умението да работи в екип, увереността и самоконтролът ѝ дават възможност да търси и експериментира в нови области.

Станимира Костадинова

Телекомуникационни мрежи, управление на човешките ресурси

Образованието на Станимира включва:
 • Бакалавър по Телекомуникационни мрежи
 • Магистър по радиомрежи и планиране
 • Магистър мениджър управление на човешки ресурси
 • British IELTS certificate
Опит:
 • Управление на проекти – над 10 години
 • Инженер Телекомуникации – над 10 години
 • Експерт Комуникационни и информационни услуги – над 2 години

Янислав Танков


ИТ специалист, софтуерен архитект и разработчик

Опитен софтуерен архитект и разработчик, както и ИТ специалист, запален по най-съвременните технологии. Предишен опит в облачната архитектура (AWS, Google, Azure), управление на база данни (бази данни SQL, NoSQL и Graph), CI/CD и DevOps и управление на екип за разработка на софтуер. Скорошният му фокус е върху разработката на приложения без сървър и AI. Янислав има отлични умения за решаване на проблеми и критично мислене. Той може да идентифицира сложни проблеми, да оцени потенциални решения и да вземе информирани решения, които балансират техническите и бизнес изисквания на всеки софтуерен проект. Янислав е ефективен комуникатор, способен да формулира сложни технически концепции както на технически, така и на нетехнически заинтересовани страни.
Манол Николов FlexyPro

Манол Николов

Журналистика и масови комуникации

Магистър от Факултета по журналистика и масови комуникации на СУ “Климент Охридски” – телевизионен профил, икономическо направление. Той притежава професионални експертизи в комуникации, маркетинг, реклама, онлайн технологии, видеопроизводство, ПР, ИИ.