Разработване на индивидуални дипломни работи, магистърски тези, реферати, презентации, курсови работи и дисертации

Защо да изберете нас?

Разработени от професионалисти

Ние сме екип от над 100 човека, които специализират в различни сфери. Можем да Ви помогнем с дипломни теми и магистърски тези във всяко направление!

За всеки университет и колеж

Нашите специалисти изготвят дипломни разработки, магистърски тези, реферати, курсови работи и презентации без значение от Вашия ВУЗ!

Възможност за експресни поръчки

Срока го определяте Вие като стандартният е 20 работни дни. Ние имаме готовност да Ви помогнем с курсови и дипломни разработки в по-кратки срокове.

Индивидуални теми

При разработка на Вашата тема ние Ви гарантираме абсолютна индивидуалост на дипломната разработка. Ще следваме структурата, Вашите указания за темата, технически и други изисквания. Нанасяме корекции при необходимост.

Конкурентно ценообразуване

Сумата зависи от сложността на темата, срока за изработка и от нуждата от анализ. При експресна поръчка цената е спрямо конкретния срок. Плащането се извършва по банков път на 2 вноски.

Дипломни разработки, магистърски тези, курсови работи и дисертации във всяко направление!

  • Икономическо и политическоСтопанско управление, Мениджмънт, Бизнес и стратегическо планиране; Финанси, Счетоводство, Одит, Статистика; Маркетинг, Реклама, ПР; Организационни и Бизнес комуникации; Туризъм; Управление на човешките ресурси; Международни отношения и сътрудничество; Национална и международна политика; Иновации; Индустриален мениджмънт; Управление на качеството; Управление на проекти; Енергетика, „Зелена“ икономика; Публична и държавна администрация; Политология.

  • Техническо Математика; IT, Информационни системи, Софтуерен инженеринг; Графичен и компютърен дизайн; Електроника, Микроелектроника (схемотехника, полупорводникови елементи); Проектиране с помощта на различни програми (технологии и програмни продукти), чертежи и тестване на интегрални схеми, Конструкторска дейност на машини по специфична поръчка на клиенти; Автоматика, Машиностроене; Авиация; Механика; Автоматизация на кораби, Морско право/дело, Морски енергийни и суровини източници, Офшорни инженерни съоръжения, Океанология; Енергетика и ВИК, Минно-добивен и газов сектор Сондажна дейност и добив и преработка на инертни материали; Транспорт; Архитектура – изготвяне на идейни проекти, ГИС системи, Строително инженерство; Хранително-вкусова промишленост.

  • Хуманитарно и социалноФилология – древни и съвременни езици, езикознание, фонетика, лексикология, морфология, синтаксис и стилистика; приложна лингвистика и др. История; Култура, Религия, Антропология, Фолклор, Етнология и етнография; Арехология; География; Философия, Етика; Визуални и театрални изкуства, Музика; Библиотекознание и Книгоиздаване; Психология; Педагогика; Социология, Ергономия; Образование, Андрагогика; Криминология.

  • БиологичноБиология, Микробиология; Зооинженерство; Физика; Химия, Биохимия, Ядрена химия; Екология, Устойчиво развитие и околна среда; Биоразнообразие, Земеделие; Хранителни добавки; Спорт; Научноизследователска дейност.

  • И всяко друго направление в българските и чуждестранни университети!

За да бъде качествено разработена дадена тема, от Вас очакваме

Темата на дипломната разработка и пълните изискванията на университета или катедрата.

Общ план и структура (ако има такива). При необходимост, нашият екип съдействаме за изготвяне на такъв.

Обратна връзка от Ваша страна по време на подготовката.

Нашият опит

Екипът на „ФлексиПро“ се състои от над 100 специалиста във всички сфери на живота, които помагат на своите клиенти с отлични писмени разработки на високо интелектуално ниво. Всяка изготвена тема е строго индивидуална и уникална. Не се подготвят дублиращи се разработки! Използват се достоверни източници от актуална литература и реални практики.

Опитът на експертите ни е в подготовката на авторски дипломни разработки, доклади, академични и изследователски реферати, бизнес планове, маркетинг планове, статистики, преводи, презентации, дисертации и прочие по икономически, политически, социални, хуманитарни, технически, биологични и други дисциплини.

103
Професионалисти в различни направления
1121
Уникални авторски разработки

Изберете FlexyPro за Вашата дипломна разработка!

Изпрати ни съобщение или заповядай в нашия офис

  • бул. „Владислав Варненчик“ 95, Варна

Работно време:

Понеделник – Петък: 09:00 – 17:30ч.

Събота и неделя: почивни дни