fbpx

тел. индивидуални разработки

тел. за бизнеса

Дипломни разработки по информатика и ИТ специалности

В дигиталния свят в който живеем, ИТ специалностите стават все по-атрактивни сред кандидат-студентите. Високото заплащане също накланя везните към избиране на някои от тези направления. България е позната в света с отлични ИТ специалисти и именно поради това винаги ще има недостиг на такъв тип работна ръка.

Какво трябва да съдържа една дипломна работа или магистърска теза за ИТ направление?

Специалностите в ИТ направленията се завършват с подготовка съответно на бакалавърска работа или магистърска теза. В нея се включва както практическа част, така и писмена разработка към нея. Практическото задание може да включва разработването на уеб сайт, приложение, система, софтуер и т.н. по зададени изисквания параметри. Редом с практическото задание е необходимо да се изготви и текстова разработка, която да изиграе ролята на обяснителна записка. В нея често се изисква да се включи първо част, включваща теоретични постановки по конкретнаа проблематика на темата и след това да се пристъпи към описание на изготвения продукт (сайт, приложение и др.). Задължително е то да бъде максимално детайлизирано по отношение на характеристики и работа с него, както и да бъде посочения пълния му код. Както всяка дипломна работа или магистърска теза, тези в ИТ направленията, също следват указаните стандарти. Екипът на „ФлексиПро“ изключително много държи да му бъдат предоставени всички упоменати от преподавателя и катедрата изисквания, за да се изготви една качествена и академично издържана разработка.

Стандартната структура на темите се подготвя в следните елементи:

 • Изработка на практическо задание – това е частта, която в най-силна степен затруднява дипломантите, тъй като често те не се чувстват уверени, че ще подготвят високостойностен продукт, който ще се хареса по характеристики и функционалност на комисията;
 • Заглавна страница – използва се образец от университета;
 • Съдържание – включва наименованията на всички компоненти от разработката с упоменати страници;
 • Увод – трябва да включва задължителните елементи: обект, предмет, цел, задачи, теза, хипотеза, методология на изследването;
 • Изложение – в зависимост от указаните изисквания на преподавателя, които е необходимо да се следват стриктно. Първата глава е теоретична, като в нея се разглеждат основните теоретични постановки на основните понятия, засегнати в проблематиката на темата. Във втората глава би могло да се извърши анализ в реална среда на изготвения продукт, тенденции и проблеми или пък да се опишат всички характеристики. В третата глава се описва начина на работа с продукта. Разбира се, в зависимост от разработената практическа част и от изискванията на преподавателя, частите в Изложението биха могли да бъдат различно структурирани и описани от горепосочените;
 • Заключение – тук е необходимо да се изведат основните изводи на дипломанта след разработване на съответния продукт;
 • Библиография – частта библиография понякога бива подценявана от дипломантите, но тя е от съществено значение за високата оценка на подготвената тема;
 • Приложения – тук се прилага кода на изготвеното практическо задание.

Предвид разнообразните направления в ИТ сектора, темите могат да бъдат доста разнообразни като естество. По-долу ще бъдат представени някои заглавия:

 • Разработване на сайт за регистрация на проекти;
 • Проектиране на банкова система за отпускане на потребителски кредити;
 • Подходи за изграждане на защитени приложения за онлайн дистрибуция;
 • Web-базирана програмна система за водене на счетоводство на фирма;
 • Windows Application + съпътстващата го база данни;
 • Подготовка на уеб сайт за спортни новини свързани с бойните спортове;
 • Приложение на MS Access – електронен магазин;
 • Web-базирана система за автоматизирано генериране на защитени сертификати в e-learning среда;
 • Изграждане на защитено сървърно помещение;
 • Изработка на калкулатор за изчисляване на работна заплата;
 • Изработка на сайт за зъботехническа лаборатория;
 • Електронен магазин, съдържащ индивидуална хранителна програма;
 • Разработване на система за хотелски резервации;
 • Методи и средства за защита при мрежови комуникации (Одит на сигурността на локална мрежа);
 • Мобилно приложение за управление на личните финанси (Budget Assistant);
 • Примерна база тип SQL, нейната миграция към MongoDB;
 • Работа със софтуерна система за планиране на производствени ресурси;
 • Информационна система за обслужване на дейността на печатница;
 • Интегриране на Cloud услуги, като част от система за управление на складовите наличности към Unimasters Logistics Bulgaria Ltd;
 • Сравнителен анализ на софтуерни продукти, използвани в информационните системи за управление на човешките ресурси.

Да завършиш висшето си образование е една от най-важните цели в живота на всеки човек, а да завършиш успешно с отлично представяне е доста важна мисия. Изработката на стойностен, добре функциониращ, академично издържан и с добро приложение практически продукт не е лека задача. А да го опишеш до най-малкия детайл не всеки път се оказва толкова лесно и просто, колкото изглежда. Всичко това е обвързано с необходимостта от доста енергия и часове труд. Екипът на „ФлексиПро“ е готов да Ви съдейства с изработка на дипломна работа в ИТ сферата! Доверете се на нашите опитни ИТ специалисти, които биха свършили всичко вместо Вас с лекота и доказан професионализъм! При нас ще откриете отлични цени за дипломна работа и разработки, изготвени със старание и в срок.

Имате нужда от съдействие с Вашата дипломна работа по информатика? FlexyPro ще Ви помогне!

Полезна информация за специалностите с ИТ направление

В днешно време, работният пазар предлага най-разнообразни професии в зависимост от нашата квалификация. По отношение на ИТ сектора, ситуацията е бързо развиваща се. Затова и вариантите за намиране на работа са безброй. В зависимост от конкретното направление се оформят и вариантите за бъдеща месторабота.

Обучаващите се в специалност „Информационни технологии“, например, са развили умения да анализират, интегрират и реализират ИКТ услуги; да създават, разработват и поддържат разнообразни компютърни системи; да разработват различни прототипи на различни ИКТ решения и услуги. Дипломантите биха могли да си намерят работа като системни и мрежови администратори, разработчици на софтуерни продукти, специалисти по уеб технологии и управление, администратори на бази данни, графични дизайнери и други.

След обучение в направление „Компютърни системи и технологии“, студентите са придобили професионалната квалификация „компютърни инженери“ и могат да започнат работа в промишлеността, комуникациите, транспорта, търговията, финансите, управлението и други области, в които се прилагат информационните технологии.

Завършвайки „Бизнес информатика“ пък дипломантите са получили уменията да разработват различни игри и приложения, да работят с най-разнообразни платформи и системи. Дипломантите могат да развият кариерна реализация като специалисти по информационни и комуникационни технологии; софтуерни разработчици, проектанти и администратори на бази от данни, разработчици на уеб съдържание, мултимедийни корпоративни приложения и други.

Преминавайки обучение в специалност „Софтуерно инженерство“, дипломантите развиват необходимите компетенции да разработват и поддържат различни софтуери. В професионален план, те биха могли да се развият като софтуерни инженери в организации и фирми, свързани с проектиране и разработка на софтуер; аналитици, проектанти, разработчици, специалисти по контрол на качеството, консултанти и други сфери в бизнес организации или в публичната администрация; преподаватели по информатика във висши училища.

Университети, в които се преподават ИТ специалности

Предвид голямото желание сред студентите за изучаване на ИТ специалности, вече по-голямата част от университетите в България, предлагат обучения в такива направления. Сред най-разпространените си остават университети с предимно технически профили. Такива са Техническите университети в София, Варна, Габрово и филиала в Пловдив. Там се извършват обучения в следните направления: Компютърни системи и технологии, Компютърно и софтуерно инженерство, Компютърни науки и технологии, Комуникационна техника и технологии, Софтуерни и интернет технологии, Електронна техника и микроелектроника, Автоматизация на производството.

ИТ дисциплини се изучават и във всички икономически насочени университети, поради все по-силната в днешно време връзка между ИТ сектора и бизнеса. Такива университети са, например, Университет за национално и световно стопанство (УНСС), който предлага специалност като: Бизнес информатика и комуникации; Икономическият университет – Варна със специалности: Бизнес информационни системи, Информатика, Приложна информатика; Международно Висше бизнес училище (МВБУ) със специалност – Бизнес администрация и информационни системи.

Подобни направления се изучават също в Нов български университет (НБУ), Софийски университет (СУ) и други висши учебни заведения.

Изберете Flexy Pro за Вашата дипломна разработка!

Контактна форма

Изберете файл или го привлачете в ограденото поле. Допустими формати: jpg, jpeg, png, doc, docx, xlsx, pdf, pptx, csv

Изпрати ни съобщение или заповядай в нашия офис

Работно време:

Понеделник – Петък: 09:00 – 17:30ч.

Събота и неделя: почивни дни