fbpx
Skip to content

Дипломни работи по маркетинг, реклама и ПР

Маркетингът, рекламата и ПР-а са съществени елементи от икономическия живот. Те са изключително важни за търговския сегмент на икономиката. Те са комбинацията от теоретични и практични дейности, които реализират продажбата на продукт, услуга, идея и т.н. В днешно време бизнесът не пропуска възможността да се възползва от тези възможности, тъй като без правилно маркетиране, реклама и ПР, не се очакват бъдещи дългосрочни успехи за която и да е организация. Именно поради тази причина много млади хора избират да се насочат в тези направления, предвид голямото търсете на такъв тип кадри.

Обща информация за специалносттите маркетинг, реклама и ПР - основни направления и специалности

В последните години маркетингът намери широко приложение във всички сфери на живота. Дейностите, които обхваща маркетинга са много. Те са свързани с рекламата, връзките с обществеността (ПР), промоциите, личните продажби, финансиране, ценообразуване, прогнозиране, купуване, медийно присъствие, обслужване, изследвания и много други. Често се използва съчетанието “маркетинг и реклама”. Но всъщност рекламата е част от маркетинга. Анализирането на маркетинговият микс е от съществено значение за достигане маркетинговите, рекламните и фирмените цели. Особено актуален в днешния мобилен свят е интернет маркетинга, насочен към социалните мрежи и други интернет канали. В последните години, този тип маркетингът оказа огромно влияние на бизнеса, особено на някои видове търговия. Днес е направо невъзможно да се открие голямо предприятие, което да не води активна рекламна кампания в Интернет.

Работещите в ПР сферата, от своя страна, се стремят постоянно да търсят и намират креативни, полезни и интересни факти и истории както за компанията и организацията, за която работят, така и за медиите и гражданите. Тяхната цел е да им ги разкажат по най-добрия начин.

Полето на развитие след завършване на някоя от тези специалности е широкообхватно и именно поради тази причина голям брой младежи желаят да се обучават в тази сфера. Чрез придобиването на този тип квалификация, професионалното им развитие може да се насочи към посока: рекламни дизайнери, маркетинг мениджъри, медийни мениджъри, акаунт мениджъри в рекламни и PR агенции, които отговарят за разработването и реализираното на рекламни кампании; бранд мениджъри в организации, предлагащи потребителски продукти и услуги, ПР и други специалисти. Те могат да работят успешно на ръководни позиции; в рекламни, PR агенции, медийни агенции и дизайнерски студия – като мениджъри клиенти; в маркетинговите отдели на компаниите – като мениджъри, директори и зам.-директори реклама или PR; в рекламните и PR отдели на медиите – като мениджъри и ръководители на отдели; в държавната и общинските администрации – като мениджъри PR и други.

Имате нужда от съдействие с Вашата дипломна работа по маркетинг, реклама и ПР? FlexyPro ще Ви помогне!

Какво трябва да съдържа една дипломна работа или магистърска теза по маркетинг, реклама и ПР?

В разработката на дипломна работа или магистърска теза по маркетинг, реклама или ПР е необходимо както обобщаването на теоретичните концепции в тези сфери, така и анализ на реалната бизнес среда и разглеждането на реален пример от практиката. Често се изисква анализационен обзор на конкретна организация. Стандартната структура на темите се подготвя в следните елементи:

 • Заглавна страница;
 • Съдържание;
 • Увод;
 • Две или три глави с по 3 подточки, в зависимост от указаните изисквания на преподавателя, които е необходимо да се следват стриктно;
 • Заключение;
 • Библиография;
 • Приложения.

Уводът трябва да включват задължителните елементи: обект, предмет, цел, задачи, теза, хипотеза, методология на изследването. Първата глава винаги е теоретична, като в нея се разглеждат основните понятия, засегнати в проблематиката на темата. Във втората глава се изследват основните постулати и модели. А в третата глава се анализира реален пример от практиката. В заключението е необходимо да се изведат основните изводи на дипломанта след извършения анализ в разработката. Частта библиография понякога бива подценявана от дипломантите, но тя е от съществено значение за високата оценка на подготвената тема.

Набирането на източници е най-трудоемката част, тъй като се изисква набирането на информация в 2 направления. Едното е свързано с теоретичната част на разработката. За нея са необходими литературни източници, набавени от библиотеки и книжарници, най-различни статии и справочници. Специфичното при този тип теми е, че набирането не само на българска, но и чужда литература, тъй като има безброй добри практики в целия свят и България само може да се учи от тях. Именно поради тази причина темите е задължително да бъдат подготвени от доказани специалисти с дългогодишен опит в областта на маркетинга, рекламата и ПР-а, с какви „ФлексиПро“ разполага.

Второто направление по набирането на информация е свързано с анализационната част, където се разглежда конкретна организация. Според Закона за защита на личните данни и желанието за конфиденциалност, не всяка организация би предоставила своите финансови данни на непознато лице, макар и с цел използването им за академична цел. Ние „ФлексиПро“ като утвърдена фирма на пазара с голям брой клиенти юридически лица, по-лесно бихме намерили подходящото дружества, което да ни се довери да предостави необходимата ни информация. Лесно намираме информация и за чуждестранни дружества, лидери на пазара. Предоставените документи се прилагат в секция Приложения, което също оказва положителен ефект върху оценката на разработката. 

Освен дипломни работи, нашият екип може да Ви асистира с изготвяне на курсова работа!

Университети, в които се преподава маркетинг, реклама и ПР

По-голямата част от българските университети предлага изучаването на маркетинг, реклама и ПР поради навлязлото им широко приложение в практиката. Един от тях е Университет по национално и световно стопанство (УНСС), който предлага специалността маркетинг като самостоятелна единица, а като със специализация „Бранд мениджмънт“ и „Рекламен мениджмънт“. Изучава се още „Корпоративни стратегии и дигитални трансформации“ и „Маркетинг и стратегическо планиране с преподаване на английски език“. Икономически универститет също предлага възможността за изучаване на тези дисциплини под формата на следните специалности: „Маркетинг“, „Дигитални медии и ПР“, „Маркетинг и бранд мениджмънт“, „Реклама и медийни комуникации“, „Корпоративен маркетинг“ и „Управление на продажбите и мърчандайзинг“. Студентите могат да се обучават по маркетинг още във Великонтърновски университет (ВТУ). Връзки с обществеността може да се изучава в Софийски университет (СУ). Варненски свободен университет пък предлага трите направления в едно под специалността „Маркетинг, реклама и ПР“.

Примерни теми за дипломна работа или магистърска теза по маркетинг, реклама и ПР

Предвид спецификата на сферата, темите по трите направления могат да бъдат най-различни. По-долу ще бъдат представени някои заглавия:

 • Интернет комуникации. Маркетинг в социалните медии (Social Media Marketing – SMM). F – маркетинг (Facebook Marketing). Youtube маркетинг;
 • Телевизия Европа и Нова Телевизия в интернет;
 • Основни характеристики на социалните медии и мрежи във виртуалната среда;
 • Планиране и реализация на дигитална маркетинг кампания на чужд пазар: примерът на mymall.bg;
 • Винен туризъм (енотуризъм) по Северното Черноморие;
 • РR и медии – характеристика на взаимовръзките;
 • Визуалното убеждаване. Ролята на фотографията в рекламата;
 • Рекламна стратегия по примера на търговска марка “Verano Azur”;
 • Разработване на маркетингов план по примера на “Green Life Ski & SPA Resort”;
 • Разработване на профил на потребителите на дезодоранти на компанията “Хенкел България”;
 • Онлайн реклама като нова форма на комуникация и маркетинг;
 • Успешни рекламни кампании – комуникативни и семиотични аспекти;
 • Рекламата на филмовото изкуство;
 • Маркетинг на издателства за детско-юношеска литература;
 • Маркетингови функции в основното училище.

 

Ако държите да завършите с качествена академично издържана разработка, подготвена с актуална информация и реален пример от практиката, можете да се свържете с екипа от експерти финансисти, счетоводители и/или одитори на “ФлексиПро”, за да отговорим на Вашите нужди!

Изберете FlexyPro за Вашата дипломна разработка!

Контактна форма

Изберете файл или го привлачете в ограденото поле. Допустими формати: jpg, jpeg, png, doc, docx, xlsx, pdf, pptx, csv

Изпрати ни съобщение или заповядай в нашия офис

Работно време:

Понеделник – Петък: 09:00 – 17:30ч.

Събота и неделя: почивни дни