FlexyPro

Процедура „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“

Цел: Предоставяне на подкрепа за стартиращи предприятия в страната за повишаване на иновационната дейност в тематичните области на ИСИС, като изпълнението на проектите, подкрепени по… Read More »Процедура „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“

Процедура „Активни“

Размер на помощта: 100% Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 200 000 лева; Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 391 166 лева. Допустими кандидати: неправителствена организация; организация, предоставяща посреднически… Read More »Процедура „Активни“

Процедура „Добри и безопасни условия на труд“

Цел на процедурата: да подобри работната среда в предприятията чрез осигуряването на добри и безопасни условия на труд, както и ефективни и гъвкави форми на организация… Read More »Процедура „Добри и безопасни условия на труд“