Телефон за консултация: +359 898 424 154 office@flexyprobg.com Търсене...
Generic selectors
Точно съвпадение
Търсене в заглавия
Търсене в съдържание
Търсене в публикации
Търсене в страници
Затвори X

Услуги

„ФлексиПро“ ЕООД е със солиден опит в своята сфера на експертиза. Доверете се на отлично бизнес консултиране в следните направления:

1

Подготовка на проекти по национални, европейски и международни програми

 • Идентифициране на проектната идея
 • Търсене на възможности за финансиране
 • Съставяне на бюджет
 • Описание на техническата част на проектното предложение
 • Окомплектоване на необходимата документация
 • Входиране на проекта
 • Съдействие при поискване на допълнителна информация от Управляващия орган
 • Подписване на договора за безвъзмездна финансова помощ със съответната Финансираща институция

Всяка проектна идея се разработва внимателно съгласно изискванията на Управляващия орган, посочени в Насоките за кандидатстване по съответната процедура. Извършва се предварителна оценка и прогноза на фирмата като се пресмятат броя точки, които ще получи проектното предложение, съгласно обявените критерии за оценка. При слаби резултати и ако е възможно могат да се предприемат мерки за повишаване на прогнозните стойности. Поставянето на точни параметри още в самото начало е от съществено значение за успеха на проекта!

2

Управление на вече одобрени проекти по национални, европейски и международни програми

 • Организиране на тръжни процедури
 • Извършване на счетоводната и финансова отчетност
 • Подготовка на искания за авансови и междинни плащания
 • Своевременен мониторинг на проектните дейности
 • Отчитане на проекта и получаване на финално плащане.

След одобрение на Вашият проект, екипът ни Ви съдейства при правилното осчетоводяване на разходите и изпълнение на заложените дейности. Организираме тръжните процедури и Ви подготвяме документацията за получаване на авансови, междинни и финални плащания. Поддържа се проектно досие, според изискванията на съответната финансираща програма.

При необходимост от съдействие и при въпроси свързани с ценообразуване и заплащане, можете да ни потърсите като:

                                                               – използвате нашата онлайн форма за контакт в сайта;

                                                               – ни пишете директно по имейл;

                                                               – се свържете с нас на посочения телефон!

Потърсете екипа на „ФлексиПро“ и ще получите отговор на следните въпроси

Какви задачи трябва да бъдат извършени, за да постигнат крайният резултат на проекта?

Кой ще изпълни тези задачи?

Кой е най-добрият начин за обмен на данни и информация за проекта с хората, които имат участие в разглеждания проект?

Кога трябва да бъде изпълнена всяка задача?

Колко ще струва

Какво ще стане, ако някои от задачите не бъдат изпълнени по график?