Телефон за консултация: +359 898 424 154 office@flexyprobg.com Търсене...
Generic selectors
Точно съвпадение
Търсене в заглавия
Търсене в съдържание
Търсене в публикации
Търсене в страници
Затвори X

Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 стартира прием на проекти по най-предпочитаната от бизнеса процедура „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия (МСП)“

Целта на процедурата е подобряване на производствения капацитет на малките и средните предприятия с цел повишаване на тяхната конкурентоспособност и засилване на експортния им потенциал.

Допустими кандидати:
– микро, малки и средни предприятия;
– с поне три приключили финансови години;
– с дейност в точно определени сектори на икономическа дейност. Одобрените кандидати ще получат финансиране в размер м/у 35% и 70% от разходите си за:

Минималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ на проект е 100 000 лева, а максималният размер в зависимост от категорията на предприятието-кандидат е както следва

  • Микро предприятия: 500 000 лева;
  • Малки предприятия: 750 000 лева;
  • Средни предприятия: 1 000 000 лева

Общият размер на отделените средства за предоставяне на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 146 687 250 лева.

Чрез безвъзмездното финансиране Ви можете да:
– закупите и въведете в експлоатация машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи/ДМА/;
– закупите специализиран софтуер (вкл. за неговото разработване), представляващи дълготрайни нематериални активи (ДНА).

Крайният срок е 21.05.2019 г.

За повече информация можете да ни потърсите на посочени телефон и имейл за контакти.