Телефон за консултация: +359 898 424 154 office@flexyprobg.com Търсене...
Generic selectors
Точно съвпадение
Търсене в заглавия
Търсене в съдържание
Търсене в публикации
Търсене в страници
Затвори X
Одобриха първите 43 проекта от втория прием по подмярка 4.1

Одобриха първите 43 проекта от втория прием по подмярка 4.1

Днес, 24 юли 2017 г., Държавен фонд „Земеделие” одобри първите 43 проектни заявления по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделските стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014-2020 г., подадени съгласно Заповед РД 09-755 от 04.10.2016 г. на...
Стартира приема по мярка 6.1 Млад фермер

Стартира приема по мярка 6.1 Млад фермер

Държавен фонд „Земеделие“ официално публикува проект на Наредбата по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020...
ОБЯВИХА ПРИЕМ на проекти по процедура „РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО“

ОБЯВИХА ПРИЕМ на проекти по процедура „РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО“

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ отвори прием на проекти по процедура „РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО“. По процедурата можете да: наемете нови служители; да закупите оборудване; да проведете обучения на...
Стартира подаването на проекти по процедура „РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОДУКТОВИ И ПРОИЗВОДСТВЕНИ ИНОВАЦИИ“

Стартира подаването на проекти по процедура „РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОДУКТОВИ И ПРОИЗВОДСТВЕНИ ИНОВАЦИИ“

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” – Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“,...