Телефон за консултация: +359 898 424 154 office@flexyprobg.com Търсене...
Generic selectors
Точно съвпадение
Търсене в заглавия
Търсене в съдържание
Търсене в публикации
Търсене в страници
Затвори X
Кандидатите по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя” са 147

Кандидатите по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя” са 147

В ДФ „Земеделие“ са постъпили 147 проекта по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя” от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2014-2018 г. Заявената финансова помощ за тях възлиза на 60.4 млн. лева. По мярката се подпомагат само проектни...
Скоро се очаква пускането на микрокредити за малкия и стартиращ бизнес

Скоро се очаква пускането на микрокредити за малкия и стартиращ бизнес

В офиса на „Фонд мениджър на финансовите инструменти в България“ ЕАД на бул. “Е. Тотлебен“ 30-32 в София в присъствието на представители на медиите, членовете на комисията за избор на финансови посредници отвориха получените заявления за участие. Предметът на...
Стартират информационни дни по процедура „Обучения за заети лица”

Стартират информационни дни по процедура „Обучения за заети лица”

Във връзка с обявяването на процедура BG05M9OP001-1.021 „Обучения за заети лица” по Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места” на ОПРЧР 2014-2020, Министерство на труда и социалната политика, в качеството си на Управляващ орган...
Одобрени са 1 253 проекта по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства”

Одобрени са 1 253 проекта по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства”

ДФ „Земеделие“ одобри 1 253 заявления за подпомагане по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства” от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия” от ПРСР 2014-2020 г. В областните дирекции на Фонда се изготвят и подписват договори с кандидати,...