Телефон за консултация: +359 898 424 154 office@flexyprobg.com Търсене...
Generic selectors
Точно съвпадение
Търсене в заглавия
Търсене в съдържание
Търсене в публикации
Търсене в страници
Затвори X
Одобрени са още 31 проекта за ремонт на храмове

Одобрени са още 31 проекта за ремонт на храмове

Държавен фонд „Земеделие” одобри още 31 проекта по подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от...
Отпуснати са допълнителни 10 млн. лв. по процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“

Отпуснати са допълнителни 10 млн. лв. по процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) 2014-2020 ще предложи на предстоящото Четвърто официално заседание на Комитата за наблюдение на оперативната програма да бъде взето решение за увеличаване на бюджета по процедура...
Публикуван е Списък на проектите отхвърлени по техническа и финансова оценка по процедура „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ”

Публикуван е Списък на проектите отхвърлени по техническа и финансова оценка по процедура „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ”

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 публикува Списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура BG16RFOP002-3.001 „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ...
На 9 май започва прием на заявления за преструктуриране и конверсия на лозя

На 9 май започва прием на заявления за преструктуриране и конверсия на лозя

Държавен фонд „Земеделие“ обявява прием на заявления за предоставяне на финансова помощ по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2014-2018 година. Документи за кандидатстване ще се приемат в...
Обявено е трето класиране по мярка Д от Пчеларската програма

Обявено е трето класиране по мярка Д от Пчеларската програма

Държавен фонд „Земеделие“-Разплащателна агенция обяви третото класиране на кандидатите за финансово подпомагане по мярка Д „Мерки за подкрепа на подновяването на пчелните кошери в Европейския съюз” от Националната програма по пчеларство (НПП) 2017-2019 година....