Телефон за консултация: +359 898 424 154 office@flexyprobg.com Търсене...
Generic selectors
Точно съвпадение
Търсене в заглавия
Търсене в съдържание
Търсене в публикации
Търсене в страници
Затвори X
РАЗВИВАНЕ НА БИЗНЕС от хора с решение на ТЕЛК

РАЗВИВАНЕ НА БИЗНЕС от хора с решение на ТЕЛК

Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за финансиране на проекти на тема: „Започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност от лица с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане“. Участници в конкурса могат да бъдат...
Публикуван е списъка с одобрените проекти и резервния списък по процедура „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП”

Публикуван е списъка с одобрените проекти и резервния списък по процедура „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП”

Във връзка с приключване на работата на Оценителната комисия за разглеждане, оценка и класиране на подадените разработки на европроекти по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“, Управляващият орган на...
Процедура „ПОДКРЕПА ЗА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО“ е публикувана за обществено обсъждане

Процедура „ПОДКРЕПА ЗА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО“ е публикувана за обществено обсъждане

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ публикува за обществено обсъждане процедура „Подкрепа за предприемачество“. Основната цел на процедурата се изразява в: – Подготовка на лица, желаещи да развиват собствен...
Процедура „ПОДКРЕПА ЗА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО“

Процедура „ПОДКРЕПА ЗА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО“

Цел на процедурата: – Подготовка на лица, желаещи да развиват собствен бизнес, вкл. безработни и работещи, за планиране и стартиране на самостоятелна стопанска дейност и самонаемане; – Предоставяне на комплекс от обучения и услуги, които да подпомогнат...
Информационни дни по 2 актуални процедури по ОПРЧР

Информационни дни по 2 актуални процедури по ОПРЧР

Във връзка с обявяването на процедура „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж” по Приоритетна ос 4 „Транснационално сътрудничество” на ОПРЧР 2014-2020 и процедура „Гъвкави възможности за заетост и обучения в предприятия с променлив интензитет на...