Телефон за консултация: +359 898 424 154 office@flexyprobg.com Търсене...
Generic selectors
Точно съвпадение
Търсене в заглавия
Търсене в съдържание
Търсене в публикации
Търсене в страници
Затвори X
Стартира втория прием по ПОДМЯРКА 4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА“

Стартира втория прием по ПОДМЯРКА 4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА“

От днес, 26 октомври, стартира вторият прием на заявления за подпомагане по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. Крайният срок за подаване на...
Допълнителен списък на проектите, предложени за отхвърляне на етап административна оценка по процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията”

Допълнителен списък на проектите, предложени за отхвърляне на етап административна оценка по процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията”

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 публикува Допълнителен  списък на проектните предложения, предложени за  отхвърляне на етап „Оценка на административното съответствие и допустимостта“, включени за разглеждане и...
Информационни дни по схема „Развитие на социалното предприемачество“

Информационни дни по схема „Развитие на социалното предприемачество“

Министерство на труда и социалната политика, в качеството си на Управляващ орган (УО), организира провеждането на информационни дни за представяне на Условията за кандидатстване и приложенията към тях по схема „Развитие на социалното предприемачество” по Приоритетна...
Обявена е процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Готови за работа“

Обявена е процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Готови за работа“

Министерството на труда и социалната политика, което се явява Управляващ орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., обяви процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.017 „Готови за работа“....
Обявен е прием на проекти по процедура „РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО“

Обявен е прием на проекти по процедура „РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО“

Днес, 12.10.2016 г. Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020обявява процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-2.006 „Развитие на социалното предприемачество“. Общият размер на процедурата е 15 000 000 лв....