Телефон за консултация: +359 898 424 154 office@flexyprobg.com Търсене...
Generic selectors
Точно съвпадение
Търсене в заглавия
Търсене в съдържание
Търсене в публикации
Търсене в страници
Затвори X
Одобрени са 3 нови процедури по ОП РЧР и е увеличен бюджетът по „Ново работно място“

Одобрени са 3 нови процедури по ОП РЧР и е увеличен бюджетът по „Ново работно място“

На 29.09.2016г. се състоя заседание на Комитетът за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР). На срещата се одобриха три нови процедури в подкрепа на реформите в трудовата експертиза и деинституционализацията на децата и възрастните,...
Публикуван е списък на проектите, отхвърлени на етап административна оценка по процедура „Добри и безопасни условия на труд“

Публикуван е списък на проектите, отхвърлени на етап административна оценка по процедура „Добри и безопасни условия на труд“

Във връзка с приключване на етапа по оценка на Административно съответствие и допустимост (АСД) по процедура чрез подбор на проекти BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд” и на основание чл. 34, ал. 1 от Закона за управление на средствата от европейските...
Ранкирани са проектите по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства”

Ранкирани са проектите по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства”

Държавен Фонд „Земеделие” приключи предварителната проверка за съответствие с критериите за подбор на проектите, подадени по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства” от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия” от ПРСР 2014 – 2020г....
Одобряват се всички проекти по подмярка 4.2 с над 55 точки

Одобряват се всички проекти по подмярка 4.2 с над 55 точки

Със Заповед от 17.09.2016 г. на министъра на земеделието и храните и във връзка с разпоредбата на чл. 40, ал. 3 от Наредба № 20 от 27 октомври 2015 година за прилагане на подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” от мярка 4...
Индикативна годишна работна програма за 2017 г. е публикувана за обществено обсъждане

Индикативна годишна работна програма за 2017 г. е публикувана за обществено обсъждане

В съответствие с чл.26, ал. 3 на ПМС 162/12.07.2016 г, УО на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ публикува за коментари проект на Индикативна годишна работна програма за 2017 г. по ОПРЧР.  Заинтересованите страни имат възможност да изразят...