Телефон за консултация: +359 898 424 154 office@flexyprobg.com Търсене...
Generic selectors
Точно съвпадение
Търсене в заглавия
Търсене в съдържание
Търсене в публикации
Търсене в страници
Затвори X
ИАНМСП стартира процедура за прием на проекти по Национален иновационен фонд

ИАНМСП стартира процедура за прием на проекти по Национален иновационен фонд

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) обявява стартиране на процедура за прием на проекти по Национален иновационен фонд. Сесията ще бъде осма подред, като основната цел е подпомагане и насърчаване на научно-развойната и...
Процедура „РАЗВИТИЕ НА КЛЪСТЕРИ В БЪЛГАРИЯ“

Процедура „РАЗВИТИЕ НА КЛЪСТЕРИ В БЪЛГАРИЯ“

Цел на процедурата: Предоставяне на подкрепа за създаване и развитие на клъстери в България като фактор за повишаване на конкурентоспособността и бизнес развитието на членовете на обединението и клъстерите като цяло. Размер на еврофинансирането: Минимален размер:...
Процедура „РАЗВИТИЕ НА КЛЪСТЕРИ В БЪЛГАРИЯ“ е обявена за обществено обсъждане

Процедура „РАЗВИТИЕ НА КЛЪСТЕРИ В БЪЛГАРИЯ“ е обявена за обществено обсъждане

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 обявява за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти по процедура № BG16RFOP002-2 „Развитие на клъстери в България“ по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за...
Приключи приемът на заявления по подмярка 6.3 от ПРСР 2014-2020

Приключи приемът на заявления по подмярка 6.3 от ПРСР 2014-2020

Приключи приемът на заявления за подпомагане по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. Общият брой на подадените в областните...
Приключи предварителната проверка на проектите за ремонт на храмове по подмярка 7.6 от ПРСР 2014-2020

Приключи предварителната проверка на проектите за ремонт на храмове по подмярка 7.6 от ПРСР 2014-2020

Държавен фонд „Земеделие” приключи предварителната проверка за съответствие с критериите за подбор на проектите, подадени по подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“ от...