Телефон за консултация: +359 898 424 154 office@flexyprobg.com Търсене...
Generic selectors
Точно съвпадение
Търсене в заглавия
Търсене в съдържание
Търсене в публикации
Търсене в страници
Затвори X
Стартира прием на проекти по подмярка 2.2 „ПРОДУКТИВНИ ИНВЕСТИЦИИ В АКВАКУЛТУРИТЕ“

Стартира прием на проекти по подмярка 2.2 „ПРОДУКТИВНИ ИНВЕСТИЦИИ В АКВАКУЛТУРИТЕ“

От днес, 27 юли 2016 г., стартира приемането на заявления по подмярка 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите” от Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. (ПМДР). Дейностите, предвидени в настоящия прием по мярка 2.2 „Продуктивни инвестиции в...
Процедура „АКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ“

Процедура „АКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ“

Цел на процедурата: Разширяване на възможностите за подобряване качеството на живот на хората с увреждания и техните семейства и повишаване на мотивацията им за независим и самостоятелен начин на живот чрез насърчаване на равните възможности на тези лица за заетост и...
Процедура „АКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ“ е пусната за обществено обсъждане

Процедура „АКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ“ е пусната за обществено обсъждане

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ пусна Проект на Условия за кандидатстване по процедура BG05M9OP001-2.005 „Активно включване“. Целта на процедурата е: Разширяване на възможностите за подобряване качеството на живот на хората с...
Обявиха класирането за преструктуриране и конверсия на лозя за 2016 година

Обявиха класирането за преструктуриране и конверсия на лозя за 2016 година

Държавен фонд „Земеделие“ обяви класирането от втория прием на проекти за предоставяне на финансова помощ по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2014-2018 г. за финансовата 2016 година....
Допълнителен списък със сключени договори по процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ от първи и трети краен срок

Допълнителен списък със сключени договори по процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ от първи и трети краен срок

През месец юли 2016 г. бяха допълнително сключени договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с бенефициенти, подали проектни предложения, по първия и третия крайни срокове на процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.001...