Телефон за консултация: +359 898 424 154 office@flexyprobg.com Търсене...
Generic selectors
Точно съвпадение
Търсене в заглавия
Търсене в съдържание
Търсене в публикации
Търсене в страници
Затвори X
Проведе се Второто официално заседание на Комитета за наблюдение на ОПИК и ОПИМСП за периода 2014-2020 г.

Проведе се Второто официално заседание на Комитета за наблюдение на ОПИК и ОПИМСП за периода 2014-2020 г.

На 20 май в зала „Триадица“ на Резиденция „Бояна“, се проведе Второто официално заседание на Комитета за наблюдение (КН) на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (ОПИК) и Оперативна програма...
От 30 май се приемат заявления за преструктуриране и конверсия на лозя

От 30 май се приемат заявления за преструктуриране и конверсия на лозя

От днес, 30 май, Държавен фонд „Земеделие“ обяви прием на заявления по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор периода 2014-2018 г. В рамките на новия прием има допълнително изискване към...
Кога ще има резултати по схема „Ново работно място“, подадени в рамките на втория срок?

Кога ще има резултати по схема „Ново работно място“, подадени в рамките на втория срок?

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 информира всички кандидати, подали своите проектни предложения по процедура BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015” в рамките на втория краен срок, че резултати от оценката ще...
Публикуван е списък с изградените къщи за гости по мерки 311 и 312 от ПРСР 2007-2013

Публикуван е списък с изградените къщи за гости по мерки 311 и 312 от ПРСР 2007-2013

Държавен фонд „Земеделие“ публикува на своята интернет страница пълният списък с къщи за гости, съфинансирани по проекти по мярка 311 ,,Разнообразяване към неземеделски дейности“, мярка 312 ,,Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия“ от...
ДФЗ установи нередности по 15 проекта по ПРСР 2007-2013

ДФЗ установи нередности по 15 проекта по ПРСР 2007-2013

Държавен фонд „Земеделие“ е установила нередности по 15 проекта вследствие на извършени проверки. Проектите са по мерки 121 ,,Модернизиране на земеделските стопанства“, 123 ,,Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти“, 311...