Телефон за консултация: +359 898 424 154 office@flexyprobg.com Търсене...
Generic selectors
Точно съвпадение
Търсене в заглавия
Търсене в съдържание
Търсене в публикации
Търсене в страници
Затвори X
Одобрени проекти по процедура „Подобряване на производствения капацитет на МСП“ Трети прием

Одобрени проекти по процедура „Подобряване на производствения капацитет на МСП“ Трети прием

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 публикува Решение № РД-16-155/19.02.2016 г. за одобряване на доклада на оценителната комисия за извършена оценка и класиране на проектни предложения, подадени по Трети краен срок за...
Промени в критерии и оценка на проекти по подмярка 4.1 за предстоящия прием

Промени в критерии и оценка на проекти по подмярка 4.1 за предстоящия прием

Промените по мярка 4.1 на ПРСР са в три основни насоки: Промени във финансовите условия за проектите; Промени в критерии за оценка на проектите; Въвеждане на нови допустими дейности – Инвестиции в системи за напояване и елементи на напоителна инфраструктура в...
Изменена е Индикативната годишна работна програма на ОПИК за 2016г.

Изменена е Индикативната годишна работна програма на ОПИК за 2016г.

В рамките на писмена процедура за неприсъствено вземане на решение от Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 и на Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ 2014-2020 (ОП...
„ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ“ е обявена за обществено обсъждане

„ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ“ е обявена за обществено обсъждане

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 обяви за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ по приоритетна ос 3 „Енергийна и ресурсна...
Процедура „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ“

Процедура „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ“

Цел на процедурата: Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за насърчаване изпълнението на мерки за енергийна ефективност с цел постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност на икономиката. Минимален размер на помощта:...