Телефон за консултация: +359 898 424 154 office@flexyprobg.com Търсене...
Generic selectors
Точно съвпадение
Търсене в заглавия
Търсене в съдържание
Търсене в публикации
Търсене в страници
Затвори X
„ХОРИЗОНТ 2020“

„ХОРИЗОНТ 2020“

„ХОРИЗОНТ 2020“ „Хоризонт 2020“ е програма отворена за всички. По „Хоризонт 2020“ има само един набор от опростени правила и процедури, които да се следват. Това означава, че участниците могат да се фокусираткъм това, което е наистина важно: Научни изследвания,...
Одобрени проекти по „Ново работно място“ първи прием най-рано 31.03.2016г.

Одобрени проекти по „Ново работно място“ първи прием най-рано 31.03.2016г.

Поради изключително големия брой на проектните предложения, получени в рамките на първия краен срок за кандидатстване по процедура BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015”, индикативна дата за приключване на оценката на проектните предложения може да се очаква...
ФОНД „СОЦИАЛНА ЗАКРИЛА“

ФОНД „СОЦИАЛНА ЗАКРИЛА“

Интензитет = 90% Срок: целогодишен Цел на програмата: за задоволяване на здравни, комунално-битови и други жизненоважни потребности на лицата и семействата, може да се отпуска социална помощ – максимално до 2000 лв. веднъж годишно; за организиране и провеждане на...
САМОСТОЯТЕЛЕН БИЗНЕС към АХУ

САМОСТОЯТЕЛЕН БИЗНЕС към АХУ

Инвестиция: до 20 000 лв. Допустими кандидати: Физически лица с решение на ТЕЛК с процент на инвалидност – 50 и над 50; Действаща еднолична фирма /ЕТ или ЕООД/, управлявана от лице с решение на ТЕЛК с 50 и над 50% инвалидност и годишни приходи от дейността не...
ФОНД „УСЛОВИЯ НА ТРУД“

ФОНД „УСЛОВИЯ НА ТРУД“

Цел на програмата: Финансиране на дейности и мероприятия за подобряване на условията на труд, в съответствие с действащото законодателство на Република България по програма, приета от Националния съвет по условия на труд. Финансират се проекти с национално, отраслово,...