Телефон за консултация: +359 898 424 154 office@flexyprobg.com Търсене...
Generic selectors
Точно съвпадение
Търсене в заглавия
Търсене в съдържание
Търсене в публикации
Търсене в страници
Затвори X
Процедура „ПОДКРЕПА ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА“ стартира прием на проектни предложения

Процедура „ПОДКРЕПА ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА“ стартира прием на проектни предложения

На 23 Декември 2015г. Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” от Министерството на икономиката, която се явява Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, даде старт на приема на проектни предложения по Приоритетна...
Одобрените проекти по процедура „Подобряване на производствения капацитет на МСП“ Втори прием

Одобрените проекти по процедура „Подобряване на производствения капацитет на МСП“ Втори прием

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 публикува Решение № РД-16-1139/23.12.2015 г. за одобряване на доклада на оценителната комисия за извършена оценка и класиране на проектни предложения, подадени в Втори...
Българското земеделие получи над 3,3 млрд. лв. през 2015г.

Българското земеделие получи над 3,3 млрд. лв. през 2015г.

Ръководството на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция предостави информация за усвояването на европейските земеделски фондове през изминалия програмен период 2007 – 2013 г. На събитието в ДФЗ присъстваха министър-председателят Бойко Борисов и...
Подадени са 588 проекта по мярка 4.2

Подадени са 588 проекта по мярка 4.2

Приключи приемът на заявления за подпомагане по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” от мярка 4 „Инвестиции в материални активи” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. В определения срок, който изтече на 18...
Процедура „Добри и безопасни условия на труд“ е с публикуван проект на Насоки за кандидатстване

Процедура „Добри и безопасни условия на труд“ е с публикуван проект на Насоки за кандидатстване

Управляващиятт орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти” в Министерство на труда и социалната политика предложи за обсъждане Проект на Насоките за кандидатстване по процедура...