Телефон за консултация: +359 898 424 154 office@flexyprobg.com Търсене...
Generic selectors
Точно съвпадение
Търсене в заглавия
Търсене в съдържание
Търсене в публикации
Търсене в страници
Затвори X
Одобрените проекти по процедура „Подобряване на производствения капацитет на МСП“ Първи прием

Одобрените проекти по процедура „Подобряване на производствения капацитет на МСП“ Първи прием

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 публикува Решение № РД-16-1035/26.11.2015 г. за одобряване на доклада на оценителната комисия за извършена оценка и класиране на проектни предложения, подадени в Първи краен срок за...
График за прием на проекти по мерките по ПРСР за 2016 г.

График за прием на проекти по мерките по ПРСР за 2016 г.

От Министерството на земеделието и храните публикуваха индикативният график за прием на проекти по Програмата за развитие на селските райони за 2016 г., според който се очаква да стартират 16 мерки. Първата от тях мярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на...
Подадени са над 3000 проекта по схема „Ново работно място“

Подадени са над 3000 проекта по схема „Ново работно място“

След приключване на двата крайни срока за подаване на проектни предложения по процедура „Ново работно място“ са входирани 3000 проекта. Минималният размер на безвъзмездната помощ е 50 000 лв, а максималният 391 166 лв. Въпреки че бюджетът беше увеличен от 40  на 100...
Удължава се срокът за изпълнение и отчитане на договорите по мярка 121

Удължава се срокът за изпълнение и отчитане на договорите по мярка 121

Крайният срок за изпълнение и отчиатене на договорите по мярка 121 от 2015г. е удължен до 30 ноември 2015г. Анексирането на договорите ще се извършва служебно от Разплащателната агенция и не се налага бенефициентите да подават искания за удължаване на срока за...
Увеличен е бюджетът на последния прием на мярка 121

Увеличен е бюджетът на последния прием на мярка 121

Бюджетът на последния прием по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” от Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г. се увеличава с 12 млн. евро, с което публичните средства стават общо 62 млн. евро, съгласно Заповед №03-РД/1690 #2 от...