Телефон за консултация: +359 898 424 154 office@flexyprobg.com Търсене...
Generic selectors
Точно съвпадение
Търсене в заглавия
Търсене в съдържание
Търсене в публикации
Търсене в страници
Затвори X
Приключи предварителният подбор на проекти по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“

Приключи предварителният подбор на проекти по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“

ДФ „Земеделие” приключи предварителната проверка за съответствие с критериите за подбор на проектите, подадени по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” от ПРСР 2014-2020 г. съгласно Заповед №РД 09-213 от 27.03.2015 г. на Министъра на земеделието и храните....
Обявиха старта на приема на проектни предложения по процедура „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015“

Обявиха старта на приема на проектни предложения по процедура „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015“

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. публикува Насоките за кандидатстване по процедура BG05М9ОP001-1.003 “Ново работно място 2015”. Процедурата цели създаване на устойчиви работни места за безработни и неактивни лица....